Na začiatku júla tohto roka nastane mimoriadne zvýšenie dôchodkov. Penzie vo zvýšenej sume nebudú vyplatené v rovnaký mesiac a dôchodcovia si na vyššie dávky budú musieť počkať. Všetky dôchodky sa budú valorizovať o 10,6 percenta. Dôvodom je najmä zdražovanie, ktoré môžu vo vyššej miere pociťovať aj penzisti. O to menšia bude valorizácia penzií, ktorá už tradične prebehne na začiatku budúceho roka. Keď bude pokračovať rast inflácie, alebo sa udrží na vysokých úrovniach, mimoriadne zvýšenie dôchodkov nastane aj v budúcom roku.


Júlové zvyšovanie penzií má na starosti Sociálna poisťovňa, ktorá to urobí automaticky. Dôchodcovia ju tak o nič žiadať nemusia. Dôchodky vo zvýšenej sume budú prvýkrát vyplatené až v auguste tohto roka. Poisťovňa pripomína, že zvýšené budú spätne od júla. V auguste tak dostanú vyššiu penziu, keďže im poisťovňa vyplatí aj zvýšenie, ktoré by mali dostať ešte v júli. Od septembra už budú dostávať dôchodok podľa toho, o koľko sa im zvýšil po mimoriadnej valorizácii.

Podľa schválenej novely zákona totiž musí byť dôchodková dávka zvýšená od prvého dňa, kedy nastala mimoriadna valorizácia. „Poberatelia dôchodkov sa nemusia obávať, zvýšená suma dôchodku im bude doplatená spätne od 1. júla tohto roka bez ohľadu na to, kedy Sociálna poisťovňa o zvýšení sumy dôchodku rozhodne. Prvé rozhodnutia začne Sociálna poisťovňa zasielať začiatkom augusta. Za obdobie od 1. júla 2023 do dňa splátky dôchodku v auguste 2023 bude vyplatený doplatok,“ potvrdzuje legislatívny predpis poisťovňa.

Mimoriadne zvýšenie dôchodkov až v auguste

To, o koľko teda penzia porastie, záleží od jej výšky. Povedzme, že niekto poberá dôchodok vo výške 467 eur. V júlovom výplatnom termíne bude penzia stále na tejto úrovni. Poisťovňa tomuto penzistovi pošle rozhodnutie o zvýšení už v auguste a v rovnakom mesiaci mu jednorazovo pošle vyše 566 eur. V tejto sume je zahrnutý jeho dôchodok zvýšený o mimoriadnu valorizáciu aj za júl. Potom už bude mesačne dostávať 516,60 eura mesačne. Mimoriadne zvýšenie dôchodkov totiž spôsobí, že jeho doterajšia penzia stúpne o 49,60 eura mesačne.

Okrem toho si prilepšia aj ľudia, ktorí o penziu ešte len požiadajú. Mimoriadne zvýšenie dôchodkov sa totiž týka každého, kto odíde do penzie do konca tohto roka. Ich penzia bude zvýšená aj o valorizáciu z januára tohto roka, ktorá bola na úrovni 11,8 percenta. Štát teda novému dôchodcovi najprv vypočíta penziu a potom ju ešte dvakrát zvýši o valorizáciu. Ľuďom, ktorí o dôchodok požiadajú neskôr ako v júli, bude penzia vypočítaná spolu s priznaním dôchodku automaticky aj s valorizáciami. Zvýšenú penziu potom dostane od priznania dôchodku.

mimoriadne zvýšenie dôchodkov
Na začiatku júla tohto roka nastane mimoriadne zvýšenie dôchodkov (Ilustračné foto: Depositphtotos)

Na mimoriadne zvýšenie dôchodkov sa v júli použije takzvaná dôchodcovská inflácia, ktorej úroveň zisťuje a zverejňuje Štatistický úrad SR. Sociálna poisťovňa v tomto prípade použije úroveň inflácie zaznamenanej od vlaňajšieho júla do konca marca tohto roka. Tento parameter ukazuje, ako vzrástli náklady v domácnostiach dôchodcov podľa ich nákupného správania. Podľa takto nastavených pravidiel sa dôchodky zvýšia o 10,6 percenta.

Valorizujú sa starobné, predčasné starobné, invalidné, vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky. Sociálna poisťovňa bude dôchodcov o ich individuálnom zvýšení informovať a potom dávku vyplatí v jej novej výške v individuálnom výplatnom termíne. Dôchodky sa totiž vyplácajú v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci, ale každý dôchodca má svoj vlastný termín stanovený pri priznaní dôchodku. Ak sa vypláca cez poštu a termín padne na sobotu, dávka sa vyplatí v piatok. Keď padne termín na nedeľu, dávka sa vyplatí v pondelok.

Januárová valorizácia bude nižšia

Pre mimoriadnu valorizáciu bude tradičné zvyšovanie dôchodkov od januára budúceho roka o niečo nižšie. Penzie porastú o dôchodcovskú infláciu za prvých šesť alebo deväť mesiacov tohto roka. Vyberie sa to percento, ktoré je pre daného dôchodcu výhodnejšie. Januárové zvýšenie len dorovná rozdiel medzi dôchodkom stanoveným mimoriadnou a riadnou valorizáciou. To znamená, že ak by sa mali penzie od januára zvýšiť napríklad o 14 percent, poisťovňa ich v skutočnosti zvýši len o 3,4 percenta. Odpočíta sa totiž percento júlovej valorizácie.

Mimoriadne zvýšenie dôchodkov potom v ďalších rokoch nastane len v prípade, že dôchodcovská inflácia v sledovanom období presiahne päť percent od poslednej valorizácie dôchodkov. Zároveň sa bude stále uplatňovať klasická valorizácia na začiatku každého roka. Dôchodky sa budú zvyšovať o medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvých deväť mesiacov predchádzajúceho roka.

Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť budú dodatočné náklady na mimoriadnu valorizáciu dôchodkov v tomto roku na úrovni približne 420 miliónov eur. V porovnaní s legislatívnym stavom platným do februára si valorizácia vyžiada dodatočné náklady iba v tomto roku. V budúcnosti nebude mať mimoriadna valorizácia na rozpočet žiaden vplyv.

Mimoriadna valorizácia dôchodkov od 1. júla 2023

Výška dôchodku v roku 2023Suma zvýšeniaDôchodok od 1. júla 2023
200 €o 21,20 €221,20 €
250 €o 26,50 €276,50 €
300 €o 31,80 €331,80 €
350 €o 37,10 €387,10 €
400 €o 42,40 €442,40 €
450 €o 47,70 €497,70 €
500 €o 53 €553 €
550 €o 58,40 €608,40 €
600 €o 63,60 €663,60 €
650 €o 69 €719 €
700 €o 74,20 €774,20€
750 €o 79,60 €829,60 €
800 €o 84,80 €884,80 €
850 €o 90,20 €940,20 €
900 €o 95,40 €995,40 €
950 €o 100,70 €1050,70 €
1 000 €o 106 €1106 €
Výpočet redakcie Finsider (mimoriadne zvýšenie dôchodkov)