Každý živnostník, ktorý do riadneho termínu priznal svoje minuloročné zárobky, musí počítať s tým, že jeho odvody sa od júla tohto roka môžu zmeniť. Sociálna poisťovňa sa pozrie na vlaňajšie príjmy živnostníkov a podľa toho im určí novú výšku mesačných odvodov. Niektorí živnostníci budú platiť vyššie sociálne poistné, niekomu sa platby nezmenia, ďalší môžu platiť menej a iným zase povinnosť platiť odvody úplne zanikne. Závisí to od toho, koľko podnikateľ v minulom roku zarobil a aké odvody doteraz platil.

Dôležitá je hranica príjmov, ktorá je za minulý rok stanovená na úrovni 7 824 eur. Ak podnikateľ v minulom roku nezarobil rovnakú alebo vyššiu sumu, odvody od júla platiť nebude. Týka sa to aj tých, ktorí pred júlom odvody ešte platia. Ak niekto zarobil viac, výška odvodov sa vypočíta podľa jeho príjmu.

Sociálna poisťovňa urobí tieto prepočty automaticky a živnostníkov bude o tom písomne informovať. Keďže sa odvody platia mesačne pozadu, informácia o novom poistnom im príde pred koncom júla. Novú výšku potom musia zaplatiť najneskôr 8. augusta a tí, ktorým sa povinné platby skončia, ich poslednýkrát zaplatia za jún.

Sociálne odvody od júla

Systém je pre živnostníkov nastavený tak, že sociálne odvody na začiatku svojho podnikania neplatia vôbec. Povinnosť im vznikne až potom, keď podajú svoje prvé daňové priznanie. Výška odvodov sa odvíja od toho, koľko zarobili. Ich výška sa pritom mení až dvakrát ročne. Prvýkrát sa začínajú platiť v júli podľa zárobkov, prípadne v októbri pri odklade daňového priznania. Druhýkrát sa odvody môžu meniť v januári, keď sa pravidelne zvyšuje minimálny vymeriavací základ.

Minimálne odvody sa počítajú z vymeriavacieho základu, ktorý sa každý rok mení podľa priemernej mzdy. V prípade vyššieho zárobku živnostník platí odvody zo skutočného vymeriavacieho základu a nie z minimálneho.

Na rozdiel od Sociálnej poisťovne sa výška odvodov do zdravotnej poisťovne mení len raz za rok. To znamená, že počas celého tohto roku živnostníci platia rovnakú sumu a odvody sa im zmenia až od januára budúceho roku.

Aké budú odvody od júla 2024
Aké budú odvody od júla 2024? (Ilustračné foto: Depositphotos)

Sociálne odvody od júla 2024 (príklady):

Príklad č. 1:

 • Príjem živnostníka: 25 000 €
 • Výdavky živnostníka: 15 000 €
 • Zaplatené odvody na zdravotné poistenie: 1 017,24 €
 • Zaplatené odvody na sociálne poistenie: 2 408,64 €
 • Sociálne odvody od júla 2024: 216,13 €
 • Zdravotné odvody od júla 2024: 97,80 €

Príklad č. 2:

 • Príjem živnostníka: 30 000 €
 • Výdavky živnostníka: 18 000 €
 • Zaplatené odvody na zdravotné poistenie: 1 500 €
 • Zaplatené odvody na sociálne poistenie: 3 000 €
 • Sociálne odvody od júla 2024: 216,13 €
 • Zdravotné odvody od júla 2024: 97,80 €

Príklad č. 3:

 • Príjem živnostníka: 48 000 €
 • Výdavky živnostníka: 20 000 €
 • Zaplatené odvody na zdravotné poistenie: 2 000 €
 • Zaplatené odvody na sociálne poistenie: 4 000 €
 • Sociálne odvody od júla 2024: 408,97 €
 • Zdravotné odvody od júla 2024: 185,06 €

Minimálne a maximálne odvody pre živnostníkov

Väčšina živnostníkov platí odvody z minimálneho vymeriavacieho základu. Ten sa odvíja od priemernej mzdy spred dvoch rokov. To znamená, že v tomto roku je rozhodujúca priemerná mzda z roku 2022, kedy dosiahla 1 304 eur.

Keďže minimálny vymeriavací základ dosahuje polovicu priemernej mzdy, živnostníkom sa v tomto roku počítajú najnižšie odvody zo sumy 652 eur. Minimálna výška odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne v tomto roku preto dosahuje 313,93 eura mesačne.

Spolu s minimálnym vymeriavacím základom stúpol aj maximálny. Ten platí len pri sociálnom poistení. Maximálny vymeriavací základ je najvyššia suma, z ktorej sa vypočíta mesačné poistné. Od začiatku tohto roka stúpol z pôvodných 8 477 eur na 9 128 eur mesačne. Počíta sa ako sedemnásobok priemernej mzdy spred dvoch rokov. Zo zárobkov nad touto hranicou sa už sociálne poistenie neplatí. Zdravotné poistenie žiadnu hornú hranicu nemá.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: