Používatelia štátnej aplikácie Slovensko v mobile dostali včera notifikáciu, že nemajú zabudnúť podať daňové priznanie do 31. marca 2024. Po kliknutí na túto notifikáciu sa im v aplikácii otvorí kalendár, v ktorom je vysvetlené, že ide o posledný deň, kedy je možné podať daňové priznanie z príjmov fyzických osôb alebo právnických osôb za predchádzajúci rok.

V skutočnosti majú daňovníci na podanie daňových priznaní o dva dni viac. Správna informácia sa nachádza aj na internetovej stránke finančnej správy. „Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 2. apríla 2024,“ tvrdí finančná správa.

Daňové priznanie sa síce štandardne podáva do konca marca, no to neplatí, ak posledný marcový deň pripadne na víkend alebo sviatok. Keďže 31. marec pripadá v roku 2024 na nedeľu, nemôže byť posledným dňom na priznanie daní. A pretože v pondelok 1. apríla je deň pracovného pokoja (Veľkonočný pondelok), posúva sa termín na priznanie daní až na utorok 2. apríla.

Tento termín je záväzný pre všetkých, ktorí nevyužijú odklad daňového priznania. Ten možno získať na základe jednoduchého oznámenia, ktoré je potrebné zaslať daňovému úradu najneskôr 2. apríla. Každý si môže odložiť daňové priznanie o tri mesiace, čo znamená, že daňové priznanie musí podať najneskôr 1. júla, keďže posledný júnový deň pripadá na nedeľu. Daňovníci, ktorí mali aj príjem zo zahraničia, si môžu termín na priznanie daní posunúť až o šesť mesiacov.

Kto si neodloží termín na priznanie daní, musí daňové priznanie podať najneskôr 2. apríla. Firmy a živnostníci musia podať daňové priznanie elektronicky. Zamestnanci či ľudia, ktorí mali príjem z prenájmu, ho môžu podať aj na papieri. V tom prípade ho buď musia najneskôr 2. apríla osobne priniesť na pracovisko daňového úradu alebo ho v tento deň zaslať poštou. Posledný deň na priznanie daní je zároveň aj posledným dňom, do ktorého treba daň zaplatiť.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: