Zamestnanci môžu v najbližšej dobe očakávať, že budú mať nárok na vyššie stravné. Viac peňazí si budú môcť v daňových výdavkoch uplatňovať aj živnostníci. Vyplýva to z predbežnej informácie o návrhu opatrenia ministerstva práce o sumách stravného. Zatiaľ nie je známe, od ktorého mesiaca sa sumy zvýšia. Návrh opatrenia pôjde do pripomienkovania počas júna tohto roka. Naposledy si ľudia pri stravnom prilepšili vlani v októbri.

Vyššie stravné ministerstvo práce nenavrhuje z vlastnej iniciatívy. Podľa zákona to musí urobiť automaticky vtedy, keď ceny jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní vzrastú o viac ako päť percent od mesiaca, na základe ktorého sa naposledy zvyšovali sumy stravného. Posledným mesiacom, ktorý ovplyvnil zvyšovanie stravného bol vlaňajší jún. Odvtedy ceny opäť stúpli o 5,3 percenta. To znamená, že bola slnená podmienka na ďalšie zvýšenie.

Zmena sa týka takzvaného tuzemského stravného na pracovnej ceste. Pri ceste, ktorá trvá od piatich do 12 hodín, sa bude zvyšovať zo súčasných 7,80 eura na 8,30 eura. Pri služobnej ceste od 12 do 18 hodín má suma stravného vzrásť z pôvodných 11,60 eura na 12,30 eura. Pri pracovnej ceste nad 18 hodín už ľudia budú dostávať namiesto 17,40 eura na stravu 18,40 eura.

Stravné lístky a daňové výdavky

Na základné sumy stravného sú naviazané aj ďalšie zložky pri preplácaní stravy. Vzrastie napríklad aj minimálna hodnota stravných lístkov. Tvorí ju 75 percent výšky stravného pri pracovnej ceste v trvaní päť až 12 hodín. Minimálna výška pre stravné lístky tak stúpne zo súčasných 5,85 eura na 6,23 eura. Ide len o minimum, firma môže svojim zamestnancom dávať lístky aj s vyššou hodnotou.

Prilepšia si aj zamestnanci, ktorí si namiesto stravného lístka vyberajú príspevok na stravovanie. Ten musí byť vždy vo výške najmenej 55 percent z minimálneho hodnoty stravného lístku a maximálne vo výške 55 percent zo sumy stravného za päť až 12 hodín trvania pracovnej cesty. Minimálny príspevok na stravovanie tak stúpne zo sumy 3,22 eura na 3,43 eura. Najvyšší možný príspevok stúpne zo súčasných 4,29 eura na 4,57 eura.

Rovnakú sumu si budú môcť do daňových výdavkov zahrnúť za každý odpracovaný deň aj podnikatelia. Tiež sa počíta ako 55 percent z hodnoty päť až 12 hodín trvajúcej pracovnej cesty. Keď si stravné uplatnia vo výdavkoch, zníži sa im základ dane. V konečnom dôsledku tak zaplatia aj nižšiu daň.

Firma môže zamestnancom sumy stravného aj krátiť, ak je na služobnej ceste strava zadarmo. Nepočíta sa do toho menšie občerstvenie ako pečivo či káva, malo by ísť o plnohodnotnú stravu podľa štandardov. Za raňajky sa stravné kráti o 25 percent, za obed o 40 a za večeru o 35 percent zo sumy stravného pri ceste nad 18 hodín. Po novom tak za raňajky bude stravné krátené o 4,60 eura, za obed o 7,36 eura a za večeru o 6,44 eura.

Vyššie stravné v roku 2024
Zamestnanci môžu v najbližšej dobe očakávať, že budú mať nárok na vyššie stravné (Ilustračné foto: Freepik)

Vyššie stravné v roku 2024

Čas/stravné lístkyStravné od 1. októbra 2023Stravné podľa návrhu
5 až 12 hodín7,80 €8,30 €
12 až 18 hodín11,60 €12,30 €
nad 18 hodín17,40 €18,40 €
Stravné lístky – minimálna hodnota5,85 €6,23 €
Maximálny príspevok na stravovanie4,29 €4,57 €
Minimálny príspevok na stravovanie3,22 €3,43 €
Stravné pre živnostníka4,29 €/deň4,57 €/deň
Zdroj: Slov-lex.sk (vyššie stravné)

Stravné v zahraničí sa nemenilo 12 rokov

Zvýšenie stravného sa nedotkne pracovnej cesty v cudzine. To sa naposledy menilo v roku 2012. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách, vydáva ministerstvo financií. Základné sadzby stravného pre jednotlivé krajiny môže zmeniť až po posúdení návrhu ministerstva zahraničných vecí, ktoré ho musí vypracovať podľa podkladov zastupiteľských úradov o cenách jedál a nealkoholických nápojov v reštauráciách v zahraničí.

Zahraničné stravné sa počíta podľa základnej sadzby, ktorá je takmer pri každej krajine odlišná. Okrem toho sa mení podľa trvania služobky, do šesť hodín je stravné na úrovni 25 percent zo základnej sadzby stravného, nad šesť až 12 hodín je to 50 percent a nad 12 hodín je stravné v celkovej výške základnej sadzby podľa krajiny. V prípade návštevy viacerých krajín v jeden deň sa počíta stravné podľa tej krajiny, kde pracujúci strávil najviac času. Keď je to nerozhodné z pohľadu hodín, zamestnanec si môže vybrať.

Ľuďom sa môže krátiť aj zahraničné stravné, ak na služobnej ceste dostali stravu zadarmo. Nepočíta sa do toho menšie občerstvenie. Pri raňajkách je to 25 percent, pri obede 40 percent a pri večeri 35 percent. Stravné sa kráti o hodnotu, ktorá sa vypočíta zo stravného základnej sadzby pri ceste nad 12 hodín alebo z najvyššej sumy stravného na danej ceste.

Napríklad ak zamestnanec vycestoval na dva dni do Česka a dva dni bude v Belgicku, jeho celkové stravné za obe cesty bude vo výške približne 138 eur. Stravné na cestu do Česka je totiž v českých korunách, takže prevod na eurá je nestály. Keby zamestnanec vycestoval na päť len do Belgicka, každý deň dostane bezplatne raňajky a v krajine bude každý deň viac ako 12 hodín, jeho celkové zahraničné stravné za cestu bude vo výške 168,75 eura. Bez raňajok by mal zamestnanec nárok na sumu 225 eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: