Stavebné sporenie oslovuje desaťtisíce sporiteľov predovšetkým vďaka štátnej prémii. Vklad je navyše garantovaný Fondom ochrany vkladov. A v časoch, keď sa úroky na termínovaných vkladoch a sporiacich účtoch blížia k nule, to vyzerá ako vynikajúca voľba.


Aj keď zhodnotenie na prvý pohľad vyzerá lákavo, v skutočnosti môžu mnohí ľudia na stavebnom sporení prerobiť. Na rozdiel od klasických termínovaných vkladov a sporiacich účtoch musia stavební sporitelia platiť poplatky. A na nich môžu zaplatiť viac, ako získajú na štátnej prémii.

V roku 2021 sa výška štátnej prémie v porovnaní s minulosťou nezmenila. Štát tak naďalej sporiteľom pridá k ich ročnému vkladu 2,5 percenta, maximálne 70 eur. Kto chce získať celú štátnu prémiu, musí na stavebné sporenie v tomto roku vložiť 2 800 eur.

Na prémiu treba minimálne dva a pol mesačného platu

Štátnu prémiu dostanú len ľudia, ktorých príjem nie je vyšší ako 1,3-násobok priemernej mzdy. Hrubá mzda sporiteľa by tak nemala byť vyššia ako približne 1 512 eur, čo je 1 130 eur v čistom. Ak by človek s takýmto príjmom chcel získať celú štátnu prémiu, musel by na stavebné sporenie vložiť výplatu za dva a pol mesiaca.

Väčšina ľudí tak na maximálnu štátnu prémiu nedosiahne. Svedčia o tom aj dáta za minulé roky. V roku 2017, keď štátna prémia bola ešte na úrovni piatich percent z vkladu, priemerná výška prémie dosahovala 37,70 eura. Ak sporitelia zrazu nezačali vkladať dvojnásobné sumy, dnes väčšina z nich dostane ročne okolo 20 eur.

Stavebné sporiteľne však inkasujú poplatky bez ohľadu na výšku štátnej prémie. V skutočnosti tak klienti môžu na poplatkoch zaplatiť viac, ako získajú na prémii. O tom, že si ľudia uvedomujú, že stavebné sporenie začalo byť nevýhodnejšie ako v minulosti, svedčia aj údaje o výške vkladov. V roku 2019, keď prémia klesla na 2,5 percenta, sa prvýkrát v histórii znížil objem vkladov na stavebnom sporení.

Stavebné sporenie a poplatky

Sporitelia platia pri stavebnom sporení dva základné poplatky. Prvý je za uzatvorenie zmluvy a druhý je ročný či mesačný poplatok za vedenie účtu.

Prvá stavebná sporiteľňa si za uzatvorenie zmluvy pýta poplatok vo výške 0,9 percenta z cieľovej sumy. Ak by si niekto chcel sporiť šesť rokov maximálne možné sumy a preto si nastavil cieľovú sumu na 20-tisíc eur, zaplatil by na tomto poplatku 180 eur. Ak to rozpočítame na šesť rokov, vychádza to na 30 eur ročne.

Za vedenie účtu si pri väčšine taríf pýta 1,09 eura mesačne, čo je 13,08 eura ročne. Spolu s poplatkom za založenie účtu tak priemerný ročný poplatok v tomto prípade dosiahne 43,08 eura. Zo 70-eurovej prémie tak sporiteľovi väčšinu pohltia poplatky.

V prípade, že by sporiteľ chcel aj stavebný úver a preto by si nastavil cieľovú sumu na 100-tisíc eur, vstupný poplatok by dosiahol 900 eur. Po prepočítaní na šesť rokov to je 150 eur ročne. Ak by sme tento poplatok prerátali na 15 rokov sporenia, stále by to bolo 60 eur ročne. Spolu s poplatkom za vedenie účtu by tak celkové náklady prekročili maximálnu sumu štátnej prémie.

Vkladať málo sa neoplatí

Väčšina ľudí si však sporí výrazne menej a priemerný vklad vklad sa pohybuje okolo 800 eur ročne. Ak by si niekto založil stavebné sporenie s cieľovou sumou 6-tisíc eur, zaplatil by na vstupnom poplatku v PSS 54 eur. Po rozpočítaní na šesť rokov to predstavuje deväť eur ročne. Spolu s poplatkom za vedenie účtu bude takýto klient mať priemerné ročné poplatky 22,08 eura. Ak však vloží na stavebné sporenie len 800 eur ročne, dostane od štátu prémiu len 20 eur. Na poplatkoch tak zaplatí o dve eurá viac, ako získa na prémii.

ČSOB stavebná sporiteľňa účtuje klientom poplatok za uzatvorenie zmluvy vo výške 40 eur bez ohľadu na výšku cieľovej sumy. Za správu účtu zaplatia sporitelia 16 eur ročne. To znamená, že klient musí na účet vložiť minimálne 640 eur ročne, aby mu štátna prémia vynahradila aspoň poplatok za vedenie účtu.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa si za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení pýta 0,9 percenta z cieľovej sumy. Maximálna výška poplatku je 1 800 eur. Poplatok za vedenie účtu je 1,98 eura mesačne, čo je 23,76 eura ročne. Wüstenrot tento poplatok znižuje ľuďom, ktorí vkladajú na účet viac peňazí. Kto ročne vloží aspoň 600 eur, získa 50-percentnú zľavu a kto vloží minimálne 1 200 eur, dostane stopercentnú zľavu.

Toto nastavenie poplatkov znamená, že ak by niekto vkladal menej ako 600 eur, na štátnej prémii zarobí menej, ako zaplatí na poplatku za vedenie účtu.