Presun dôchodkových úspor sa už začal. Od júla spustili dôchodkové spoločnosti presun peňazí sporiteľov z dlhopisových do indexových fondov. Takzvaná predvolená investičná stratégia by im mala zabezpečiť vyššie dôchodky.

V ďalšom diele poradne portálu Finsider, ktorý sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou Finportal, radíme, či je pre bežného dôchodkové sporiteľa zostať v dlhopisovom fonde alebo je pre neho výhodnejší indexový fond. Na otázku čitateľa odpovedala riaditeľka divízie životného poistenia, zdravotného poistenia a dôchodkov spoločnosti Finportal Petra Heseková.

Otázka:

Som v druhom pilieri a sporím si v dlhopisovom fonde. Teraz som zistil, že dôchodková spoločnosť bude moje úspory presúvať do indexového fondu. Oplatí sa mi takýto presun, alebo mám niečo urobiť, aby moje peniaze zostali v garantovanom fonde?

Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení z konca minulého roka zakotvuje pre určitú skupinu sporiteľov postupné presúvanie úspor do tzv. predvolenej investičnej stratégie. Predvolená investičná stratégia kombinuje sporenie v indexovom negarantovanom a dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde v závislosti od veku sporiteľa a od skutočnosti, či je poberateľom dôchodku.

Sporiteľom má pomôcť dosiahnuť čo najvyššiu možnú mieru zhodnotenia ich majetku v dôchodkových spoločnostiach, a tým aj vyššie budúce dôchodky.

Áno je pravda, že v rámci predvolenej investičnej stratégie bude mať sporiteľ až do stanoveného veku 100 % majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde. Následne začne DSS každý rok automaticky presúvať 4 % jeho majetku do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu. Aktuálne je táto hranica nastavená na dosiahnutý vek 50 rokov.

Oplatí sa mi predvolená investičná stratégia v druhom pilieri, alebo mám zostať v garantovanom fonde?
Inzercia

Presun sa netýka každého

Takýto presun sa však netýka automaticky každého sporiteľa. O tom, či sa tento presun bude diať, a akou formou, mala klienta písomnou formou informovať jeho dôchodková správcovská spoločnosť najneskôr do konca februára tohto roka. Tu sa totiž úprava zákona pozerá rozdielne na tzv. aktívneho a na pasívneho sporiteľa.

Aktívny sporiteľ je taký sporiteľ, ktorý do 2. piliera vstúpil alebo v ňom realizoval akúkoľvek zmenu na svojom dôchodkovom účte po roku 2013, teda po zákonom stanovenom presune do dlhopisov. U aktívneho sporiteľa nedochádza k automatickému presunu, bude iba upozornený na prípadný nesúlad s predvolenou investičnou stratégiou.

Ak vám dôchodková spoločnosť začala presúvať vaše úspory, patríte do skupiny tzv. pasívnych sporiteľov. Jedná sa o ľudí, ktorí boli sporiteľmi pred májom 2013, ich majetok bol zákonom presunutý do dlhopisových fondov a odvtedy neurobili žiadne aktívne rozhodnutie na zmenu v 2. pilieri. A práve týchto pasívnych sporiteľov narodených po roku 1968, teda do veku 54 rokov, sa týka táto zmena.

Indexové fondy zarábajú výrazne viac

Ich finančné prostriedky budú dôchodkové spoločnosti postupne presúvať do indexových fondov od 1. júla 2023 do konca roka 2025. V prípade, ak by sporiteľ nemal záujem o sporenie v predvolenej investičnej stratégii, mal možnosť do konca mája 2023 oznámiť svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že si chce sporiť na penziu v inom alebo iných fondoch. Pokiaľ tak neurobil, jeho finančné prostriedky už sa postupne začali presúvať.

Predvolená investičná stratégia je dobrou voľbou pre zabezpečenie dosiahnutia vyššieho zhodnotenia v dlhodobom horizonte na dôchodok, pričom v sebe obsahuje aj ochranu úspor pred výraznými trhovými výkyvmi v čase pred odchodom do dôchodku práve spomínaným postupným presúvaním do dlhopisových fondov.

Samozrejme, pokiaľ je klient konzervatívny, a požaduje umiestnenie výhradne v dlhopisových fondoch, toto je stále možné realizovať formou žiadosti o zmenu investičnej stratégie. Aktuálny vývoj fondov však ukazuje, že kým napríklad na päťročnom horizonte sú všetky ponúkané dlhopisové fondy na trhu v zápornom zhodnotení, indexové fondy dosahujú kumulatívne zhodnotenie na úrovni 30 – 50 %.

Odpovedala: Petra Heseková, riaditeľka divízie životného poistenia, zdravotného poistenia a dôchodkov spoločnosti Finportal

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: