Od júla nastávajú v druhom pilieri ďalšie zmeny. Začali sa totiž presúvať úspory takzvaných pasívnych sporiteľov, ktorí po presune do dlhopisových fondov v roku 2013 neurobili žiadne rozhodnutie o svojich úsporách. Ich peniaze sa postupne vložia do výnosnejších fondov, o čom rozhodne predvolená investičná stratégia. Ide o súčasť dôchodkovej reformy a reakcia na zmeny z roku 2013, keď sa realizovali nevýhodné presuny úspor do dlhopisových fondov.


Chybu z roku 2013 má napraviť takzvaná predvolená investičná stratégia. Jej podstatou je mať dôchodkové úspory zainvestované do rizikovejších, ale výnosnejších aktív. Do tejto stratégie sa od prvého júla postupne presúvajú úspory, ktoré boli doteraz len v dlhopisových a málo výnosných dôchodkových fondoch.

„Celý proces bude postupný, aby sa čo najviac znížilo investičné riziko. Postupným presunom sa minimalizuje riziko nevhodného načasovania a predaja za nevýhodnú cenu. Výsledkom bude majetok vyšší o 24 percent až 115 percent v závislosti od vývoja na finančných trhoch a od príspevkov sporiteľa v porovnaní so situáciou, ak by majetok ostal v dlhopisovom fonde,“ vysvetľuje investičný analytik Swiss Life Select Pavel Škriniar.

Predvolená investičná stratégia v praxi

V súlade s predvolenou investičnou stratégiou sa teda začal presun úspor v druhom pilieri v objeme 3,7 miliardy eur. Táto zmena sa dotkne viac ako 718-tisíc sporiteľov v druhom pilieri. Do konca februára tohto roka už každý sporiteľ dostal spolu s výpisom osobného dôchodkového účtu informáciu o tom, ako predvolená investičná stratégia ovplyvní jeho sporenie na dôchodok.

Sporitelia v druhom pilieri sú v tomto procese rozdelení na aktívnych a pasívnych. Pasívni sporitelia sú tí, ktorí boli v roku 2013 presunutí do garantovaného fondu a dodnes nespravili žiadnu zmenu rozloženia úspor či príspevkov. Mladším pasívnym sporiteľom, čiže narodeným od roku 1969, sa bude do indexových fondov presúvať majetok aj príspevky. Starším pasívnym sporiteľom, narodeným do roku 1968, budú do indexových fondov smerovať iba nové príspevky.

Zachované zostáva aj opatrenie, podľa ktorého sa budú desať rokov pred odchodom do dôchodku úspory postupne presúvať do garantovaných fondov. Správne nastavené dôchodkové sporenie dáva vyššiu pravdepodobnosť dosiahnuť pozitívny efekt z prerozdelenia povinných odvodov medzi dva dôchodkové piliere.

Predvolená investičná stratégia
Chybu z roku 2013 má napraviť predvolená investičná stratégia (Ilustračné foto: Depositphotos/predvolená investičná stratégia)

Ako dlho bude trvať presun úspor

Trvanie presunu je dlhodobé a medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami nie sú zásadné rozdiely. Začne tým, že nové príspevku budú presmerované do indexového fondu.

365.life

 • 25 mesiacov,
 • postupné zvyšovanie podielu indexového fondu o 4 %,
 • vývoj pri sporiteľoch starších ako 50 rokov bude zohľadňovať zákonné limity.

Allianz

 • 28 až 29 mesiacov,
 • postupné zvyšovanie podielu indexového fondu o 3,5 %,
 • vývoj pri sporiteľoch starších ako 50 rokov bude zohľadňovať zákonné limity.

NN

 • 34 mesiacov,
 • 30 % sa presunie počas prvých 6 mesiacov,
 • 70 % sa presunie počas 28 mesiacov,
 • vývoj pri sporiteľoch starších ako 50 rokov bude zohľadňovať zákonné limity.

Uniqa

 • 30 mesiacov,
 • majetok sa podelí počtom mesiacov zostávajúcich do konca presunu,
 • vývoj pri sporiteľoch starších ako 50 rokov bude zohľadňovať zákonné limity.

VÚB Generali

 • 30 mesiacov,
 • postupné zvyšovanie podielu indexového fondu o 3,33 %,
 • vývoj pri sporiteľoch starších ako 50 rokov bude zohľadňovať zákonné limity.

Druhý pilier prešiel zmenami

Od začiatku mája tohto roka tiež vstúpila do účinnosti ďalšia časť novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá zavádza automatický vstup do druhého piliera. Platí to len pri vzniku prvého dôchodkového poistenia v prvom pilieri do veku 40 rokov. Automatický vstup sa teda dotkne hlavne absolventov škôl alebo ľudí, ktorí doteraz napríklad neplatili povinné odvody.

Zároveň zostáva zachovaný dobrovoľný vstup a zvyšuje sa hranica vstupu do druhého piliera pre poistencov, ktorí už sú dôchodkovo poistení, ale ešte doň nevstúpili. Hranica sa mení z predošlých 35 rokov na 40 rokov. Okrem toho sa v druhom pilieri zaviedli sa individuálne garancie pri žiadosti o penziu zo sporenia, zmenila sa poplatková politika a zrušili sa takzvané akceptačné listy.

Posledná zmena nastane v januári budúceho roka. Sporiteľ si bude môcť po splnení podmienok referenčnej sumy vybrať polovicu svojich úspor zrýchleným spôsobom. Druhá polovica bude určená na anuitu, ktorú si zakúpi po desiatich rokoch. Stále platí, že ak sporiteľ zomrie, peniaze z druhého piliera sa dedia.