Všetky garantované dôchodkové fondy v druhom pilieri sú od začiatku tohto roku v strate. Tá sa pohybuje od 0,04 percenta do 3,19 percenta. Vyplýva to z údajov Asociácie dôchodkových správcovských spoločností.

Napriek tomu, že všetky negarantované fondy sú od začiatku roku v pluse, väčšina sporiteľov si na svoj dôchodok sporí v garantovaných fondoch. Z celkových 10,87 miliardy eur, ktoré sa aktuálne nachádzajú v druhom pilieri, je až 7,16 miliardy v garantovaných fondoch.

Garatnované fondy zaostávajú za negarantovanými nielen z krátkodobého hľadiska, ale aj z dlhodobého. Ich priemerné ročné zhodnotenie od ich vzniku dosahuje 1,62 až 2,49 percenta. Všetky negarantované fondy pritom majú z dlhodobého hľadiska lepšiu výkonnosť.

Najlepšie zarábajú indexové fondy. Priemerné ročné zhodnotenie sa tu pohybuje od osem do 10,9 percenta.