Realitné fondy na Slovensku patria k najväčším správcom nehnuteľností. V ich portfóliu sú známe nákupné centrá, kancelárske priestory, logistické parky ale aj rezidenčné nehnuteľnosti.

Vyberajú si predovšetkým také budovy, ktoré majú perspektívu. Pre realitné fondy na Slovensku je dôležité, aby dokázali danú nehnuteľnosť dobre prenajať a aby jej cena postupne rástla. Zhodnotenie pre investorov totiž prinášajú vďaka tomu, že inkasujú nájom a zároveň sa zvyšuje cena nehnuteľností, ktoré nakúpili.

Najviac nehnuteľností pravdepodobne vlastní Realitný fond od 365.invest. Majetok tohto fondu podľa údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností aktuálne dosahuje takmer 911 miliónov eur. Keďže 365.invest patrí pod 365.bank, ktorú ovláda J&T, viacero nehnuteľností v majetku fondu pochádza práve z projektov J&T. Ide napríklad o bratislavský River Park či Tower 115. Realitný fond od 365.invest vlastní aj viacero pozemkov v lokalite Eurovea, ktorú takisto buduje J&T.

Okrem zabehnutých fondov, ktoré majú v majetku stovky miliónov eur, vznikajú aj nové fondy. Tie na začiatku zhromažďujú peniaze od investorov a až následne kúpia nehnuteľnosť. Dovtedy peniaze investorov vkladajú do iných realitných fondov, alebo kupujú podiely v spoločnostiach, ktoré sa zaoberajú developmentom.

Realitné fondy vlastnia množstvo známych nehnuteľností. Pozrite sa, kde všade investujú
Realitné fondy na Slovensku investujú aj do známych nehnuteľností (Ilustračné foto: Unsplash)

Aké nehnuteľnosti vlastnia realitné fondy na Slovensku:

Realitný fond od 365.invest

 • Retailové projekty: Eperia v Prešove, City Park Jihlava, City Park Levice, City Park Trnava, obchodná galéria Ardis v Šamoríne, Retail box Šamorín II, Retail box Žiar nad Hronom, Retail box Myjava, Retail box Pezinok.
 • Kancelárske priestory: Tower 115 v Bratislave, Westend Gate v Bratislave, Westend Plazza v Bratislave, Prosek Point v Prahe, River Park (blok C, D) a River House v Bratislave, administratívna budova v Karlovej Vsi v Bratislave, administratívne budovy blízko Medickej záhrady a na ulici Hattalova v Bratislave.
 • Rezidenčné projekty: Slávičie v Bratislave, Kynek pri Nitre.
 • Pozemky: pozemok v Bratislave, na ktorom prebieha výstavba centra Eurovea 2, pozemok určený na výstavbu výrobno-logistického areálu v Sučanoch, Lenar Triangel II. – pozemky v Bratislave v zóne Eurovea určené na výstavbu kancelárií a bytov, Versus – tlačiarne Pribinova – pozemok v Bratislave v zóne Eurovea určený na výstavbu kancelárií a kongresového centra, Centrop Devínska Nová Ves – pozemok určený na rezidenčnú výstavbu, Drevenice Terchová rezort II. – pozemky na výstavbu chát a apartmánov, Doblecon Smíchov – pozemok v Prahe určený najmä na rezidenčnú výstavbu.
 • Priemysel: Archív Trenčín, industriálna hala Trenčín Hall TN.
 • Hotely: horský hotel Sliezsky dom – najvyššie položený hotel na Slovensku pod Gerlachovským štítom.
 • Zmiešané: Grand House v Bratislave, Solar v Bratislave.

Realitná renta od AM SLSP Erste

 • Z nehnuteľností zatiaľ vlastní administratívnu časť projektu Zuckermandel v Bratislave.
 • Okrem toho fond investuje do priamych aj nepriamych realitných investícií. Medzi priame investície patria majetkové účasti realitných spoločností.
 • Nepriame investície tvoria predovšetkým podielové listy špeciálnych fondov nehnuteľností, či investície do cenných papierov, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.
 • Fond sa zameriava na sektor obchodných, kancelárskych, priemyselných a rezidenčných priestorov. A z regionálneho hľadiska sa sústreďuje predovšetkým na región Strednej a východnej Európy, v menšej miere aj Západnej Európy.

Goldside Real Estate Fund

 • Prvou budovou, ktorú tento fond kúpil, je výrobno-logistická hala s administratívou patriaca realitnej spoločnosti Solčany Properties v Topoľčanoch.
 • Fond okrem toho investuje do majetkových účastí v realitných spoločnostiach, ktoré vlastnia nehnuteľnosti a kupuje aj podiely v iných realitných fondoch.

Stredoeurópsky realitný fond od HB Reavis

 • Do jeho portfólia patria nehnuteľnosti: Aupark Hradec Králové, City Business Center II v Bratislave, City Business Center I v Bratislave, Twin City C v Bratislave, Twin City B v Bratislave.
Realitné fondy vlastnia množstvo známych nehnuteľností. Pozrite sa, kde všade investujú
Realitné fondy na Slovensku investujú aj do známych nehnuteľností (Foto: Peter Csernák)

Prvý realitný fond od IaD

 • Investuje najmä do nehnuteľností na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Poľsku. V jeho majetku sú rôzny typy nehnuteľností, ako sú administratívne budovy, rezidenčné a obchodné objekty, objekty služieb, cestovného ruchu a logistické centrá.
 • Do jeho majetku patria nehnuteľnosti: Administratívna budova D45 vo Varšave, administratívna budova v Bratislave na ulici Mlynské nivy, Twin City A v Bratislave, Steinerka Business Center v Bratislave, obchodné centrum Laugaricio v Trenčíne, Holiday Park Kováčová, logistický park v Bratislave v priemyselnej zóne bratislavskej mestskej časti Nové mesto, rezidenčný projekt Nová Nitra, fotovoltaické elektrárne Iža a Dolná Strehová, logistický park South Base v Budapešti, pozemky určené na výstavbu logistického centra – Vroclav.

Korunový realitný fond od IaD

 • investuje predovšetkým do podielových listov fondu Prvý realitný fond. Táto investícia tvorí minimálne 85 % majetku fondu. Na rozdiel od tohto hlavného fondu je denominačnou menou Korunového realitného fondu česká koruna.

Partners Fond realitných investícií od Partners AM

 • Fond vznikol len na jeseň minulého roku, vo svojom portfóliu preto ešte nemá žiadne nehnuteľnosti.
 • Peniaze chce investovať najmä do rôznych priamych a nepriamych realitných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností, a v menšej miere do doplnkových aktív.
 • Fond významnú časť majetku investuje do fondu Arete Industrial. Smerovať by sem mala až tretina majetku fondu. Tento fond je určený pre kvalifikovaných a inštitucionálnych investorov.
 • Investície fondu sa zameriavajú najmä na región strednej a východnej Európy.

Realitný fond od Tatra AM

 • Fond investuje do slovenských realitných aktív, buď priamou formou do nehnuteľností alebo nepriamo prostredníctvom investícií do cenných papierov emitovaných subjektami prepojenými s trhom nehnuteľností. V priamych realitných investíciách je v súčasnosti 74 percent majetku fondu.
 • Medzi najväčšie realitné investície fondu patria: kancelárske priestory City Business Center III-V v Bratislave, kancelárske priestory Central v Bratislave, obchodné centrum Aupark v Bratislave, obchodné centrá LipaPark na Slovensku, výrobný závod KraussMaffei v Sučanoch, nákupné centrum OBI v Bratislave, DCA park Ilave, logistická hala v Žiari nad Hronom, kancelárske priestory Rozadol v Bratislave.

Office podfond od Wood & Company

 • Investuje do kancelárskych priestorov v Prahe a Bratislave.
 • Medzi jeho investície patria: Aupark Tower a Aupark v Bratislave, BBC1, BBC1 Plus a BBC 5 v Bratislave, Lakeside Park 01 v Bratislave, Westend Tower v Bratislave, Hadovka Office Park v Prahe a The Greenline v Prahe.

Retail podfond od Wood & Company

 • Vlastní obchodné centrá v Prahe: Galerie Harfa, Centrum Krakov, Harfa Office Park.

Realitné fondy na Slovensku podľa objemu spravovaného majetku

FondČistá hodnota aktív
365.invest Capital FKI o.p.f. – 365.invest17 212 980,62 €
365.invest Equity FKI o.p.f. – 365.invest62 063 632,85 €
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f.125 005 928,88 €
AM SLSP Realitný fond1 381 216,16 €
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f.9 531 514,71 €
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond130 669 054,97 €
IAD – Prvý realitný fond336 880 655,60 €
KLM real estate fund o.p.f. – 365.invest21 510 074,11 €
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.41 379 484,59 €
Realitný o.p.f – 365.invest907 275 515,40 €
Realitný plus o.p.f. – 365.invest164 034 345,40 €
TAM – AP Realitný fond46 936 010,64 €
TAM – Realitný Fond364 804 742,78 €
TAM – Realitný fond II.43 843 355,25 €
Wood & Company Office Podfond163 000 000,00 €
Wood & Company Retail Podfond76 300 000,00 €
IAD – Korunový realitný fond77 134 480,70 CZK
Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností, realitné fondy na Slovensku k 20. 5. 2022.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: