Spoločnosť Partners Asset Management sa rozhodla, že bude významnú časť kapitálu zo svojho realitného fondu investovať do fondu Arete Industrial. Smerovať by sem mala až tretina majetku fondu. Pre drobných klientov spoločnosti Partners Asset Management by to malo znamenať, že sa ich peniaze budú zhodnocovať vo fonde, ktorý je určený pre kvalifikovaných a inštitucionálnych investorov.


„Z hľadiska alokácie fondu zabezpečuje Arete Industrial diverzifikáciu portfólia o logistiku a ľahký industriál, ktoré sa po pandémii stali najžiadanejším aktívom na trhu komerčných nehnuteľností. Naši investori vnímajú pozitívne aj aspekt lokálpatriotizmu prostredníctvom rozvoja regionálnej ekonomiky a participácie na vývoji lokálnych projektov, často v dostupnej vzdialenosti od ich bydliska,“ povedal investičný riaditeľ správcovskej spoločnosti Partners Asset Management Jakub Rosa.

Spoločnosť Partners Asset Management vznikla v druhej polovici tohto roka. V októbri spustila investovanie do svojho prvého fondu, ktorým je Partners Fond realitných investícií.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: