Spoločnost Arca Capital Slovakia minulý týždeň predložila veriteľskému výboru svoj reštrukturalizačný plán. Ten by mal nasledujúcich päť rokov garantovať nezabezpečeným veriteľom uspokojenie pohľadávok vo výške 67 percent.


Spoločnosť tvrdí, že ak výbor reštrukturalizáciu nepodporí a rozhodne sa pre konkurz, veritelia by v tomto prípade získali len 22 percent pohľadávok. Podľa Arcy by to tiež trvalo dlhšie.

Výbor má na rozhodnutie 15 dní odo dňa predloženia plánu. Výsledkom rokovania môže byť jeho schválenie, zamietnutie alebo vrátenie na ďalšie prepracovanie.

Päťčlenný veriteľský výbor tvorí Slovenská sporiteľňa, Asset Management Slovenskej sporiteľne, Privatbanka i Vladimír Kozový a Ľudovít Olejár, obaja zastúpení advokátskou kanceláriou Fardous Partners.