Dovoz tovaru z krajín mimo Európskej únie je regulovaný. Finančná správa pripomína, že pri cestách z týchto štátov byť preto treba obozretní. Zo susedných krajín sa tieto pravidlá týkajú Ukrajiny.


„V osobnej batožine si môže občan doviezť neobchodný tovar v stanovenej finančnej hodnote v závislosti od použitého druhu dopravy. V cestnej a železničnej doprave celková hodnota tovaru dovážaného dospelou osobou nesmie prekročiť sumu 300 eur, v prípade osoby do 15 rokov je to suma 150 eur. Tovar má byť určený pre osobnú spotrebu cestujúceho alebo ako dar jeho blízkym, a tomu má zodpovedať aj jeho množstvo. Samozrejmosťou je, že takýto tovar je dovážaný príležitostne,“ informovala Finančná správa.

Pozor si treba dať na cigarety, alkohol a pohonné látky. Pri nich platia množstevné obmedzenia. Tabakové výrobky a alkohol navyše nesmie dovážať osoba mladšia ako 17 rokov. Od dovozných platieb je oslobodený dovoz 40 kusov cigariet, 20 kusov cigariek, 10 kusov cigár a 50 gramov tabaku, dve spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku, jeden liter tvrdého alkoholu (nad 22 %), dva litre šumivého vína či nápoja s obsahom alkoholu do 22 %, resp., úmerná kombinácia týchto tabakových výrobkov alebo alkoholických nápojov, štyri litre tichého vína a 16 litrov piva.

Od 3. júna platia aj nové pravidlá pre dovoz hotovosti. „Každá osoba, ktorá vstupuje do EÚ alebo ju opúšťa a má u seba vo svojej batožine alebo v dopravnom prostriedku peňažné prostriedky v hotovosti, obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa, alebo komodity používané ako vysokolikvidné uchovávatele hodnoty, akými je investičné zlato či mince s obsahom zlata, v hodnote 10 000 eur a viac, je povinná takýto tovar prihlásiť k colnej kontrole a vyplniť nový, detailnejší formulár,“ uviedla Finančná správa.

Okrem toho platí prísny zákaz dovozu mäsa, mlieka a výrobkov z nich, okrem sušeného dojčenského mlieka či špeciálnych potravín potrebných zo zdravotných dôvodov v množstve dva kilogramy. „Všetky výrobky živočíšneho pôvodu, ktoré nespĺňajú pravidlá, musia byť po vstupe na územie EÚ odovzdané na úradnú likvidáciu. Nenahlásením takéhoto tovaru sa občan vystavuje riziku pokuty alebo trestného stíhania,“ tvrdí Finančná správa.

Naopak bez problémov možno doviesť napríklad chlieb, koláče, sušienky, čokoládu, cukrovinky a sladkosti. „Povolený je dovoz potravinových doplnkov v balení pre konečného spotrebiteľa, cestovín nemiešaných s mäsovým výrobkom ani ním neplnených. Dovoz medu, mušlí či slimákov je povolený v množstve 2 kilogramy,“ informovala Finančná správa.