Valné zhromaždenie VÚB banky tento týždeň schválilo vytesnenie drobných akcionárov. Tí dostanú za každú akciu 151,41 eura.

„Každý akcionár v lehote desiatich dní odo dňa konania riadneho valného zhromaždenia bude písomne informovaný o prijatom uznesení valného zhromaždenia, ako aj o podmienkach práva výkupu majoritného akcionára a bude vyzvaný na oznámenie čísla svojho účtu na ktorý mu bude protiplnenie za jeho akcie prevedené v lehote troch dní odo dňa prechodu akcií VÚB zostávajúcich akcionárov na majoritného akcionára VÚB,“ vraví hovorca VÚB Dominik Miša.

Akcie zostávajúcich menšinových akcionárov podľa neho prejdú na majoritného akcionára VÚB po uplynutí 30 dní od zápisu rozhodnutia valného zhromaždenia o schválení uplatnenia práva výkupu majoritným akcionárom do obchodného registra.

Aj keď zvyčajne sú prevody akcií spoplatnené, drobní akcionári teraz nebudú nič platiť. „Poplatky Centrálneho depozitára cenných papierov SR za registráciu prechodu akcií uhradí majoritný akcionár VÚB,“ povedal D. Miša.