Aktualizované 21. apríla 2021 o stanovisko VÚB banky

Majoritný akcionár VÚB banky vyplatí drobných akcionárov. Ich vytesnenie včera odobrilo riadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB. Všetky akcie VÚB tak bude po novom ovládať Intesa Sanpaolo Holding International S.A.

Plán na vytesnenie drobných akcionárov bol známy už dlhšie. V januári VÚB zverejnila povinnú ponuku na odkup svojich akcií. Drobným akcionárom vtedy ponúkala 151,41 eura za jednu akciu. VÚB musela túto povinnú ponuku zverejniť, pretože vlani sa jej majoritný vlastník rozhodol, že zastaví obchodovanie s akciami VÚB na burze a vyplatí drobných akcionárov. Intese sa podarilo týmto spôsobom získať len približne 18-tisíc kusov akcií.

Teraz dáva Intesa drobným akcionárom rovnakú sumu ako pri povinnej ponuke. Za každú jednu akciu im preto vyplatí 151,41 eura. Rozdiel je v tom, že kým v januári minoritní vlastníci nemuseli akceptovať ponuku na odkup akcií, teraz nemajú na výber a o svoje akcie definitívne prídu. Celkovo sa prechod týka 366 823 kusov akcií. Intesa by preto mala drobným akcionárom zaplatiť spolu 55,5 milióna eur.

Bez poplatkov

„Každý akcionár v lehote desiatich dní odo dňa konania riadneho valného zhromaždenia bude písomne informovaný o prijatom uznesení valného zhromaždenia, ako aj o podmienkach práva výkupu majoritného akcionára a bude vyzvaný na oznámenie čísla svojho účtu na ktorý mu bude protiplnenie za jeho akcie prevedené v lehote troch dní odo dňa prechodu akcií VÚB zostávajúcich akcionárov na majoritného akcionára VÚB,“ vraví hovorca VÚB Dominik Miša.

Akcie menšinových akcionárov podľa neho prejdú na majoritného akcionára VÚB po uplynutí 30 dní od zápisu rozhodnutia valného zhromaždenia o schválení uplatnenia práva výkupu majoritným akcionárom do obchodného registra. Drobní akcionári by pritom nemali platiť žiadne poplatky. „Poplatky Centrálneho depozitára cenných papierov SR za registráciu prechodu akcií uhradí majoritný akcionár VÚB,“ dodal D. Miša.

Akcie VÚB prinášali pravidelné dividendy

Pre majoritného vlastníka je získanie všetkých akcií výhodné. Nemusí sa totiž s menšími akcionármi deliť o zisky. V roku 2019, keď banka delila zisk z roku 2018, vyplatila na každú jednu akciu dividendu vo výške 9,64 eura. Drobní akcionári tak celkovo dostali 3,712 milióna eur. V roku 2018 banka zase vyplácala dividendu na jednu akciu vo výške 11,10 eura a rok predtým 5,55 eura.

Valné zhromaždenie včera rozhodlo aj o tom, že zisk z roku 2020 vo výške 85 miliónov eur nechá v banke a nevyplatí žiadne dividendy. Vďaka tomu drobní akcionári nedostanú podiel na zisku za rok 2020. Rovnako banka postupovala aj vlani, keď zisk vo výške 114 miliónov eur valné zhromaždenie schválilo na prídel do nerozdeleného zisku.

Tento postup je pritom v súlade s odporúčaním Európskej centrálne banky, ktorá ešte vlani požiadala banky, aby počas pandémie nevyplácali dividendy. No ak sa Intesa rozhodne vyplatiť dividendy neskôr, keď bude už jediným akcionárom VÚB, nebude sa musieť o tento zisk deliť s drobnými akcionármi, ale zostane jej celý.