VÚB banka zverejnila povinnú ponuku na odkup svojich akcií. Väčšinový vlastník banky, spoločnosť Intesa Sanpaolo Holding International sa vlani rozhodol, že zastaví obchodovanie s akciami VÚB na burze a vyplatí drobných akcionárov.


Dnes VÚB zverejnila povinnú ponuku. Podľa nej banka zaplatí za každú akciu 151,41 eura. Celkovo drobní akcionári vlastnia 385 105 akcií. Intesu tak bude stáť získanie necelých troch percent akcií banky vyše 58 miliónov eur, za predpokladu, že sa jej podarí získať všetky akcie. Túto ponuku odobrila aj Národná banka Slovenska.

Hlavný akcionár ušetrí na dividendách

Menovitá hodnota jednej akcie je 33,20 eura. Ide o sumu, za ktorú boli akcie v minulosti vydané. Suma 151,41 eura predstavuje priemerný kurz akcií VÚB za posledných dvanásť mesiacov. V posledných týždňoch bola ich cena pod úrovňou 150 eur.

Pre majoritného akcionára, ktorý doteraz ovládal vyše 97 percent akcií banky, sa vytesnenie drobných akcionárov oplatí. V budúcnosti sa s nimi totiž nebude musieť deliť o zisk. Napríklad v roku 2019, keď banka delila zisk z roku 2018, vyplatila na každú jednu akciu dividendu vo výške 9,64 eura. Drobní akcionári tak celkovo dostali 3,712 milióna eur.

Majiteľ akcií, ktorý sa rozhodne akceptovať ponuku na odkup akcií, musí postupovať v závislosti od toho, kde má vedený majetkový účet. Ak je tento účet s cennými papiermi vedený vo VÚB, musí sa obrátiť priamo na banku. Kto má účet vedený v Centrálnom depozitári cenných papierov, môže predaj akcií zrealizovať prostredníctvom ktoréhokoľvek povereného člena depozitára, vrátane VÚB.

Povinná ponuka od VÚB platí 30 dní

Ak má niekto vedený majetkový účet u iného člena Centrálneho depozitára cenných papierov, musí predaj zrealizovať priamo v tejto firme. Vtedy nie je možné akcie predať prostredníctvom VÚB.

Povinná ponuka na odkup akcií platí 30 dní od jej dnešného zverejnenia. Drobní akcionári nemusia túto povinnú ponuku na odkup akcií akceptovať. V takom prípade zostanú naďalej vlastníkmi akcií VÚB banky. No keďže sa s nimi už nebude obchodovať na burze, nebudú ich môcť tak jednoducho ako doteraz predať.