Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za január 2022. Lehota splatnosti sa im predĺži do 31. marca 2025. Sociálna poisťovňa o tom informovala na svojom webovom sídle.


Odložiť si odvody môžu zamestnávatelia a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania o 40 percent a viac. Predĺženie lehoty na zaplatenie poistného platí pre povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenú SZČO a pre časť odvodov zamestnávateľa, ktoré platí za seba v prípade zamestnancov.

Termíny splatnosti odvodov:

 • Odvody za máj 2020 sú splatné v termíne do 31. marca 2022.
 • Odvody za jún 2020 sú splatné v termíne do 30. júna 2022.
 • Odvody z júl 2020 sú splatné v termíne do 30. septembra 2022.
 • Odvody za december 2020 sú splatné v termíne do 31. decembra 2022.
 • Odvody za január 2021 sú splatné v termíne do 31. marca 2023.
 • Odvody za február 2021 sú splatné v termíne do 30. júna 2023.
 • Odvody za marec 2021 sú splatné v termíne do 30. septembra 2023.
 • Odvody za apríl 2021 sú splatné v termíne do 31. decembra 2023.
 • Odvody za máj 2021 sú splatné v termíne do 31. marca 2024.
 • Odvody za október 2021 sú splatné v termíne do 30. júna 2024.
 • Odvody za november 2021 sú splatné v termíne do 30. septembra 2024.
 • Odvody za december 2021 sú splatné v termíne do 31. decembra 2024.
 • Odvody za január 2022 sú splatné v termíne do 31. marca 2025.