Od 1. decembra 2021 bude novým členom predstavenstva a riaditeľom pobočky zahraničnej banky UniCredit Bank na Slovensku Jaroslav Habo. Na tomto poste nahradí Miroslava Štrokendla, ktorý odíde do dôchodku.

Jaroslav Habo pracoval predovšetkým v oblasti firemného bankovníctva. Svoju bankovú kariéru začal pred 25 rokmi v Slovenskej sporiteľni. Od roku 2002 pracoval v HVB Bank ako špecialista projektového financovania. Po zlúčení HVB s UniCredit Bank prešiel v UniCredite viacerými pozíciami na úsekoch veľkých firiem a realít. Od roku 2017 bol riaditeľom pre firemnú klientelu UniCredit Bank na Slovensku.

„Jaroslav Habo  preukázal úspešné obchodné výsledky a som presvedčený, že svojimi bohatými profesionálnymi skúsenosťami posilní ďalší rozvoj našej banky na slovenskom trhu,“ povedal predseda predstavenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jakub Dusílek.

Doterajší šéf banky M. Štrokendl nastúipil v roku 1990 do Slovenskej poľnohospodárskej banky, ktorá sa po viacerých fúziách stala súčasnou UniCredit Bank. Jeho celá profesionálna kariéra v bankovníctve je preto spätá s Unicredit Bank a jej predchodkyniami.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: