J&T Banka uzatvorila rok 2020 so ziskom vo výške 63 miliónov eur. To predstavuje v porovnaní s rokom 2019 pokles o 47 percent, respektíve o 57 miliónov eur. Vyplýva to z auditovaných konsolidovaných výsledkov, ktoré zverejnila banka-


Čisté úrokové výnosy banke klesli o sedem percent na 140 miliónov eur. O 14 percent na 46 miliónov klesli čisté výnosy z poplatkov a provízií. Naopak J&T Banka dokázala navýšiť o 42 percent čistý zisk z obchodovania, ktorý vlani dosiahol 33 miliónov eur.

Banke sa podarilo medziročne znížiť prevádzkové náklady o dve percentá na 112 miliónov eur. Na tejto úspore sa najväčšou časťou podieľal pokles osobných nákladov, ktoré sa medziročne znížili o 12 percent na 52 miliónov eur.

Bilančná suma banky dosiahla 6,67 miliardy, čo predstavuje nárast o vyše 15 percent. Nárast bilančnej sumy ovplyvnil predovšetkým objem klientskych vkladov, ktoré sa medziročne zvýšili o 21 percent na 5,28 miliardy eur.