Valné zhromaždenie Tatra banky dnes rozhodlo o vyplatení zisku z minulých období akcionárom. Celkovo by mali dostať 68,2 milióna eur. Minuloročný zisk vo výške 100 miliónov eur, sa pridelí do nerozdeleného zisku minulých rokov. Časť zisku za rok 2020 vo výške 6,3 milióna eur bola pridelená na výplatu výnosov z investičných certifikátov AT1.


Na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 eur pripadne dividenda vo výške výške 848 eur. Na kmeňovú akciu v menovitej hodnote 4-tisíc eur pripadne dividenda v hodnote 4 240 eur. A na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote štyri eurá pripadne dividenda 4,25 eura.