Národná banka Slovenska (NBS) dala pokutu firme EOS Slovensko Finance a EOS KSI Slovensko. V oboch prípadoch zhodne po 7 500 eur.


Spoločnosť sa previnila tým, že bez udelenia predchádzajúceho súhlasu od NBS vymenovala do svojich štruktúr ako členov štatutárneho orgánu Karela Šmeráka a Petra Dvornáka. Regulátor to tiež vyhodnotil ako pokračujúci delikt.

Rozhodnutie o pokute pre EOS Slovensko Finance nadobudlo účinnosť 26. augusta a pre EOS KSI Slovensko 16. augusta tohto roka. Firma ich musí zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.