Centrálna banka bude mať nový cenník poplatkov. Banková rada NBS dnes schválila návrh opatrenia o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska.


Väčšinu poplatkov nové nariadenie stanovuje identicky ako predchádzajúce nariadenie, ktoré bolo z roku 2012. „V predmetnej právnej úprave poplatkov za úkony Národnej banky Slovenska však zároveň dochádza k zmenám, resp. doplneniam, a to najmä v záujme reflektovania skutočností vyplývajúcich z príslušnej legislatívy Európskej únie a právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj s cieľom reagovania na poznatky Národnej banky Slovenska z aplikačnej praxe,“ informovala NBS. Nové opatrenie nadobudne účinnosť 1. júla tohto roku.