Živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré podali daňové priznanie v predĺženej lehote, musia zaplatiť sociálne odvody za október v novej výške do 8. novembra 2021. Upozorňuje ich na to Sociálne poisťovňa, ktorá pri odklade počíta nový výmer odvodov až v októbri.


List o novej výške, zániku alebo vzniku povinnosti platiť odvody dostalo 73-tisíc SZČO s odloženým daňovým priznaní. Dostali ich klasickou poštou alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú. Poisťovňa odporúča živnostníkom, aby si informácie v zásielke skontrolovali.

Pri platbe je totiž nutné správne uviesť všetky údaje ako je sumu, variabilný, špecifický i konštantný symbol. Dôležité je dodržať aj termín splatnosti. Tí z nich, ktorí mali odklad a vlani mali príjem vyšší ako 6 552 eur, majú od októbra novú výšku odvodov alebo im vznikla povinnosť ich začať platiť.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: