Spoločnosť KBC Banka, ktorá na Slovensku vlastní ČSOB a vlani kúpila aj OTP Banku, predložila povinnú ponuku na prevzatie akcií OTP Banky Slovensko. Tá je určená pre minoritných akcionárov.


V súčasnosti KBC kontroluje 99,44 percenta akcií OTP Banky. Zvyšných 0,56 percenta vlastnia drobní akcionári, väčšinou sú to súkromné osoby.

Povinná ponuka sa týka šiestich druhov cenných papierov. Ich majitelia dostanú za každú akciu 0,93 eura až 3,70 eura. Povinná ponuka platí 30 dní. Akcionári nie sú povinní odpredať svoje akcie, môžu si ich naďalej ponechať.

V súčasnosti predložil povinnú ponuku na odkup akcií aj majiteľ VÚB banky.

Koľko ponúka KBC za odkup akcií OTP Banky

Nový majiteľ vykupuje akcie OTP Banky. Drobní akcionári dostanú najviac 3,70 eura