Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) umožní bankám, aby klientom poskytovali odklad splátok, ktorý im nezhorší bonitu, až do 31. marca 2021.


„Hlavným dôvodom predĺženia platnosti usmernenia je pokračujúca druhá vlna pandémie a zabezpečenie dostatočnej likvidity najviac zasiahnutým klientom bánk pandémiou,“ informovala Národná banka Slovenska (NBS). Maximálna dĺžka odkladu môže dosiahnuť deväť mesiacov.

Ku koncu septembra mali domácnosti odložené splátky celkovo pri 49-tisícoch úveroch na bývanie a 85-tisícoch spotrebiteľských úveroch. Väčšina z nich by mala svoj úver začať splácať začiatkom budúceho roku.