Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) majú posledných pár dní na to, aby zaplatili odvody za marec 2020. Ide o tých, ktorí o ich odklad požiadali počas koronakrízy. Zaplatiť ich treba najneskôr do 30. septembra tohto roka. Upozorňuje na to Sociálna poisťovňa.


Poisťovňa ich bude v najbližších dňoch aj proaktívne upozorňovať cez e-mail. „Ak SZČO alebo zamestnávateľ nie je schopný odložené poistné zaplatiť, môže využiť splátkový kalendár, ktorý je v tomto prípade bezúročný. Požiadať oň možno v pobočke po lehote splatnosti,” tvrdí Sociálna poisťovňa.

Počas pandémie sa pritom možnosť odkladu odvodov niekoľkokrát opakovala. Vláda odpustila zamestnávateľom a živnostníkom len odvody za vlaňajší apríl. Ak si ich odložili aj za iné mesiace, musia ich do dátumu splatnosti uhradiť. Odklad za každý mesiac má svoju samostatnú splatnosť.

Ktoré odvody a kedy treba zaplatiť:

  • za marec 2020 do 30. septembra 2021
  • za máj 2020 do 31. decembra 2021
  • za jún 2020 do 31. marca 2022
  • za júl 2020 do 30. júna 2022
  • za december 2020 do 30. septembra 2022
  • za január 2021 do 31. decembra 2022
  • za február 2021 do 31. marca 2023
  • za marec 2021 do 30. júna 2023
  • za apríl 2021 do 30. septembra 2023
  • za máj 2021 do 31. decembra 2023