Spoločnosť Penta Funding Public II pripravuje vydanie dvoch nových dlhopisov. V prípade Dlhopisu Penta Public VII/2021 sľubuje emitent ročný výnos päť percent. Penta vydá dlhopisy 19. mája 2021 a ich splatnosť bude o päť rokov. Celkovo si Penta prostredníctvom tohto dlhopisu plánuje od investorov požičať päť miliónov eur.


Dlhopis Penta Public VIII/2021 vydá spoločnosť 27. mája. Firma sľubuje ročný výnos 3,3 percenta. Dlhopis bude splatný o jeden rok. Aj pri tomto cennom papieri má byť predpokladaná suma menovitých hodnôt dlhopisov do päť miliónov eur.