Spoločnosť Penta Funding Public II pripravuje vydanie nových dlhopisov. Menovitá hodnota jedného dlhopisu bude tisíc. Penta by mala nové dlhopisy vydať 27. apríla 2021 a splatné budú 27. apríla 2023. Penta investorom sľubuje ročný výnos 3,8 percenta.


Podľa prospektu dlhopisu, ktorý schválila Národná banka Slovenska, pôjde o zabezpečené dlhopisy a ich výťažok bude slúžiť na financovanie projektov spoločností ovládaných spoločnosťou Penta Jersey. Dlhopisy majú byť zabezpečené záložným právom ku všetkým pohľadávkam emitenta voči Pente Jersey a voči Privatbanke, keďže v nej má Penta Jersey vedený účet.