Poisťovňa Generali spustila chatbota, ktorý by mal pomáhať klientom pri dokladaní potrebných dokumentov k poistnej udalosti. Chatbot Leon by mal ľudí previesť cez jednotlivé kroky a vyzve ho na doloženie požadovaných dokumentov, ktoré sú potrebné k úspešnému vyriešeniu poistnej udalosti. Poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe.

Odkaz na chatbota posiela klientovi technik alebo likvidátor poisťovne po prešetrení škody, preverení zaslaných dokumentov a po predošlej dohode s klientom, ktorý súhlasí s týmto spôsobom doloženia chýbajúcich dokumentov.

Klientovi potom príde buď formou SMS alebo e-mailu odkaz, prostredníctvom ktorého môže s pomocou chatbota vložiť požadovanú dokumentáciu k poistnej udalosti. Po otvorení odkazu môže potrebné dokumenty či fotografie nahrať buď z uložených podkladov, alebo môže fotografiu dokumentu či predmetnej škody odfotiť a nahrať priamo počas používania on-line aplikácie.

Takto vložené dokumenty sú automaticky priradené ku konkrétnej škode a sprístupnené likvidátorovi poisťovne pre ďalšie šetrenie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: