Poisťovňa Generali bude pôsobiť už len ako pobočka spoločnosti Generali Česká pojišťovna. K spojeniu poisťovní príde 19. decembra. Poisťovňa o tom už informovala klientov.


Po novom bude poisťovňa pôsobiť pod menom Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu. Poisťovňa klientov ubezpečuje, že poistné podmienky a poistné krytie sa nemenia a zostávajú zachované v rovnakom rozsahu, v akom boli dojednané.

K rovnakému kroku sa tento rok odhodlala aj poisťovňa Uniqa. Tá už vystupuje pod novým názvom Uniqa pojišťovna.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: