Poisťovňa Generali rozšírila od 11. júna krátkodobé cestovné poistenie o špeciálne pripoistenie Covid. To by malo klientom pomôcť v neočakávaných situáciách vplyvom ochorenia Covid-19.


Pripoistenie platí vo všetkých krajinách bez ohľadu na cestovateľský semafor. Okrem liečebných nákladov preplatí aj náklady na ubytovanie a nákup nového cestovného lístka v prípade uviaznutia v karanténe. Klienti sú chránení už pred odchodom na dovolenku, ak budú nútení pre ochorenie Covid-19 zrušiť cestu. Nárok na preplatenie nákladov má podľa poisťovne poškodený klient a aj jeho spolupoistené osoby, s ktorými mal na dovolenku vycestovať.

Toto pripoistenie ponúka aj Európska cestovná poisťovňa, ktorá patrí pod Generali.