Prima banka pripravuje vydanie krytých dlhopisov. Z prospektu, ktorý už odobrila Národná banka Slovenska, vyplýva, že si Prima banka môže požičať celkovo 1,5 miliardy eur. Tieto peniaze budú slúžiť na poskytovanie hypoték.


Naposledy Prima banka vydala kryté dlhopisy v októbri 2019 v hodnote 500 miliónov eur. Výnos z z týchto dlhopisov dosiahol -0,096 %. To znamená, že Prima banka vráti investorom menej peniazov, ako si od nich požičala. Kryté dlhopisy z roku 2019 musí banka investorom splatiť v roku 2026.

Aj vďaka tomu, že si Prima banka dokázala požičať peniaze so záporným úrokom, mohla výraznejšie znížiť úrokové sadzby na hypotékach. V súčasnosti ponúka najnižší úrok na trhu vo výške 0,4 percenta ročne.

Kryté dlhopisy sú zabezpečené hypotekárnymi úvermi. Tento inštrument nahradil hypotekárne záložné listy, ktoré banky využívali na financovanie hypotekárnych úverov v minulosti.