V pondelok 12. apríla bolo v obchodnom registri zverejnené rozhodnutie o povolení reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital. V nasledujúci deň začala plynúť aj 30-dňová lehota na prihlásenie pohľadávok. Okresný súd Bratislava I odobril reštukturalizáciu spoločnosti Arca Capital 6. apríla.

Kto chce prihlásiť svojhu pohľadávku, musí najneskôr v 30. deň doručiť svoju pohľadávku správcovi. Nestačí, ak ju v tento deň pošle poštou.