Okresný súd Bratislava I súhlasil s reštukturalizáciou spoločnosti Arca Capital. Informovala o tom Arca.

„Súd potvrdil výsledok reštrukturalizačného posudku, a to že reštrukturalizácia spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. je pre jej veriteľov omnoho výhodnejšia ako konkurz a schválil tak jej ďalšie napredovanie,“ informovala Arca.

Uznesenie zatiaľ nebolo zverejnené v Obchodnom vestníku. Po zverejnení rozhodnutia začne veriteľom plynúť 30-dňová lehota na prihlasovanie pohľadávok. Arca sľúbila, že v nabližších dňoch zverejní na svojej internetovej stránke informácie o prihlasovaní pohľadávok.