Skupina ČSOB vrátane ČSOB Poisťovne vykázala v prvom polroku čistý zisk vo výške 39,5 milióna eur. V rovnakom období minulého roku dosiahla stratu dva milióny eur.

ČSOB sa mierne podarilo navýšil čisté úrokové výnosy na 98,5 milióna eur. Čisté výnosy z poplatkov a provízií jej vzrástli o 6,5 percenta na 37,6 milióna.

„Uplynulý polrok bol do veľkej miery spojený s očakávaniami ďalšieho vývoja pandémie, jej dopadov na ekonomiku a schopnosti spotrebiteľov aj firiem vrátiť sa k splácaniu ich odložených úverov. Dnes môžeme konštatovať, že drvivá väčšina z nich sa k splácaniu vrátila bez problémov a v ostatných prípadoch hľadáme s klientmi individuálne riešenia ich situácie. Ďalšie žiadosti o odklad neprichádzajú a nezaznamenali sme ani zhoršenú kvalitu úverového portfólia, čo sa prejavilo rozpustením časti opravných položiek, ktoré sme vlani vo zvýšenej miere museli tvoriť.“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB Daniel Kollár.