Slovenská sporiteľňa dosiahla za prvý polrok tohto roka zisk po zdanení na úrovni 91,2 milióna eur. Čistý výnos z úrokov banke vzrástol z 217,3 milióna eur na 217,8 milióna eur. Čistý príjem z poplatkov a provízií narástol o 17 percent na 79,5 milióna eur.

Slovenská sporiteľňa v rovnakom období vlani dosiahla zisk 29,5 milIóna eur. „Vidíme, že ekonomická situácia nielen bankového sektora sa v prvom polroku stabilizovala, čo je dobrá správa aj pre našich klientov,“ vraví finančný riaditeľ Slovenskej sporiteľne Pavel Cetkovský.