Slovenská pošta realizuje komerčný predaj neupotrebiteľného nehnuteľného majetku. Predmetom odpredaja sú prázdne objekty, ktoré dlhodobo nevyužíva na svoju činnosť, prípadne pozemky, ktoré nie sú pre ňu potrebné. Pošta umožňuje pri procese predaja aj obhliadku jednotlivých nehnuteľností. Informovala o tom v tlačovej správe ešte začiatkom januára tohto roka.

Záujemcovia o kúpu nehnuteľného majetku musia predložiť písomnú ponuku, v ktorej uvedú svoje identifikačné údaje, špecifikáciu predmetu predaja, návrh kúpnej ceny, vyhlásenie o súhlase s podmienkami postupu ponukového konania a ďalšie náležitosti. Ponuku je potrebné predložiť v stanovenej lehote osobne alebo poštou.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: