Slovenská republika nemusí platiť žiadne odškodnenie poľskej spoločnosti Muszynianka. Tá plánovala minerálnu vodu zo slovenskej obce Legnava potrubím prepravovať do poľskej obce Muszyna. Parlament však v roku 2014 prijal novelu Ústavy SR, ktorá zakázala vývoz nebalenej vody.


Firma Muszynianka tvrdila, že tento zákaz je v rozpore s medzinárodným právom a požadovala vyplatenie náhrady škôd takmer 170 miliónov. Arbitrážny tribunál prijal včera definitívne rozhodnutie, ktorým žalobcovi nepriznal žiadnu náhradu škody.

Arbitrážny tribunál podľa ministerstva financií potvrdil, že regulácia zavedená novelou Ústavy SR nie je arbitrárna a žiadnym spôsobom nepredstavuje porušenie bilaterálnej investičnej dohody.

„Ide už o dvanástu medzinárodnú investičnú arbitráž v rade, v ktorej Slovenská republika úspešne obhájila svoje záujmy. Arbitrážny tribunál nepriznal žalobcovi žiadnu náhradu škody. Slovenská republika naďalej zostáva jednou z mála krajín sveta, ktoré doteraz neboli zaviazané zaplatiť žalobcom žiadne náhrady škody,“ uviedlo ministerstvo financií.