Sociálna poisťovňa už zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu žiadať o odklad splatnosti sociálnych odvodov za november 2021. Lehota splatnosti sa im predĺži do 30. septembra 2024. Opatrenie nedávno schválila vláda, ktorá už schválila odklad odvodov aj za október tohto roka a zmenila splatnosť pri iných odkladoch.

O odklad môžu žiadať zamestnávatelia a SZČO, ktorým klesol čistý obrat alebo klesli príjmy z podnikania o 40 percent a viac. Podnikatelia si splatnosť odvodov odkladajú za seba, firmy zase odvody za svojich zamestnancov, ktoré platia z vlastných zdrojov. Sociálna poisťovňa im odporúča využiť elektronický formulár a v nevyhnutnom prípade listinnú podobu formulára, ktorú treba poslať do príslušnej pobočky.

Termíny splatnosti odvodov:

 • Odvody za máj 2020 sú splatné v termíne do 31. marca 2022.
 • Odvody za jún 2020 sú splatné v termíne do 30. júna 2022.
 • Odvody z júl 2020 sú splatné v termíne do 30. septembra 2022.
 • Odvody za december 2020 sú splatné v termíne do 31. decembra 2022.
 • Odvody za január 2021 sú splatné v termíne do 31. marca 2023.
 • Odvody za február 2021 sú splatné v termíne do 30. júna 2023.
 • Odvody za marec 2021 sú splatné v termíne do 30. septembra 2023.
 • Odvody za apríl 2021 sú splatné v termíne do 31. decembra 2023.
 • Odvody za máj 2021 sú splatné v termíne do 31. marca 2024.
 • Odvody za október 2021 sú splatné v termíne do 30. júna 2024.
 • Odvody za november 2021 sú splatné v termíne do 30. septembra 2024.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: