V polovici februára tohto roka sa začínajú jarné prázdniny 2024. Tie sú ale nastavené tak, že ich nemajú všetci študenti a žiaci v rovnakom termíne. Slovensko je v tomto smere rozdelené na tri celky. Ako prví budú mať jarné prázdniny v strede krajiny, po nich východ a až nakoniec ich budú mať školáci na západnom Slovensku. Vlani to bolo inak a prázdniny začínali v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji.

Kedy sú jarné prázdniny 2024:

PrázdninyPosledný deň v školeTermín prázdninZačiatok vyučovania
Jarné (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj)16. február 2024 (piatok)19. február – 23. február 202426. február 2024 (pondelok)
Jarné (Košický a Prešovský kraj)23. február 2024 (piatok)26. február – 1. marec 20244. marec 2024 (pondelok)
Jarné (Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj)1. marec 2024 (piatok)4. marec – 8. marec 202411. marec 2024 (pondelok)
Zdroj: MŠ SR (jarné prázdniny 2024)

Ako prví sa jarných prázdnin dočkajú študenti v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. Školy sú tam zatvorené od 19. do 23. februára tohto roka. Žiaci v týchto krajoch budú pred nimi naposledy v škole 16. februára a do školy sa vracajú v pondelok 26. februára tohto roka.

Jarné prázdniny 2024 (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj):

PrázdninyPosledný deň v školeTermín prázdninZačiatok vyučovania
Banskobystrický kraj16. február 2024 (piatok)19. február – 23. február 202426. február 2024 (pondelok)
Žilinský kraj16. február 2024 (piatok)19. február – 23. február 202426. február 2024 (pondelok)
Trenčiansky kraj16. február 2024 (piatok)19. február – 23. február 202426. február 2024 (pondelok)
Zdroj: MINEDU

O týždeň neskôr vystrieda stred krajiny v prázdninách Košický a Prešovský kraj. Voľno tam študentom začína 26. februára a končí 1. marca tohto roka. Naposledy pôjdu do školy 23. februára a do lavíc sa vrátia po víkende až 4. marca tohto roka.

Jarné prázdniny 2024 (Košický a Prešovský kraj):

PrázdninyPosledný deň v školeTermín prázdninZačiatok vyučovania
Košický kraj23. február 2024 (piatok)26. február – 1. marec 20244. marec 2024 (pondelok)
Prešovský kraj23. február 2024 (piatok)26. február – 1. marec 20244. marec 2024 (pondelok)
Zdroj: MINEDU

Ako poslední budú mať jarné prázdniny v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Začínajú im v pondelok 4. marca a končia 8. marca tohto roka. Študenti a žiaci pôjdu pred prázdninami naposledy do školy 1. marca a vrátia sa až po víkende dňa 11. marca tohto roka.

Jarné prázdniny 2024 (Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj):

PrázdninyPosledný deň v školeTermín prázdninZačiatok vyučovania
Bratislavský kraj1. marec 2024 (piatok)4. marec – 8. marec 202411. marec 2024 (pondelok)
Nitriansky kraj1. marec 2024 (piatok)4. marec – 8. marec 202411. marec 2024 (pondelok)
Trnavský kraj1. marec 2024 (piatok)4. marec – 8. marec 202411. marec 2024 (pondelok)
Zdroj: MINEDU

Predposledné prázdniny v školskom roku 2023/2024 čaká študentov a žiakov počas veľkonočných sviatkov. Začínajú sa 28. marca a končia 2. apríla tohto roka. Do školy sa potom nastupuje v stredu 3. apríla. Školský rok potom oficiálne končí 28. júna, kedy sa v školách rozdávajú vysvedčenia. Letné prázdniny potom budú mať žiaci a študenti od 1. júla do 1. septembra. Do školy sa po prázdninách vracajú až v pondelok 2. septembra tohto roka.

jarné prázdniny 2024
V polovici februára tohto roka sa začínajú jarné prázdniny 2024. (Ilustračné foto: Depositphotos)

Prázdniny v školskom roku 2023/2024

PrázdninyPosledný deň v školeTermín prázdninZačiatok vyučovania
Jesenné27. október 2023 (piatok)30. október – 31. október 20232. november 2023 (štvrtok)
Vianočné22. december 2023 (piatok)23. december 2023 – 7. január 20248. január 2024 (pondelok)
Jarné (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj)16. február 2024 (piatok)19. február – 23. február 202426. február 2024 (pondelok)
Jarné (Košický a Prešovský kraj)23. február 2024 (piatok)26. február – 1. marec 20244. marec 2024 (pondelok)
Jarné (Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj)1. marec 2024 (piatok)4. marec – 8. marec 202411. marec 2024 (pondelok)
Veľkonočné27. marec 2024 (streda)28. marec – 2. apríl 20243. apríl 2024 (streda)
Letné28. jún 2024 (piatok)1. júl – 1. september 20242. september 2024 (pondelok)
Zdroj: MŠ SR (jarné prázdniny 2024)