Pokuta za jazdu bez diaľničnej známky bola po jej prechode na elektronickú verziu vysoká a prísna. Motorista mohol bez zakúpenej známky dostať pokutu vo výške 300 eur. Účtovala sa mu za každý deň, kedy po diaľnici bez známky jazdil. Legislatíva sa odvtedy zmenila a podmienky pri pokutách sú nižšie aj menej prísne.


Diaľničné známky sú na tento rok v predaji už od polovice decembra minulého roka. Známka je v podstate poplatok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Najjednoduchšou cestou je ich kúpa cez oficiálny predajný portál. V predaji sú ročná, 365-dňová, mesačná a desaťdňová diaľničná známka.

 • Ročná je platná od 1. januára príslušného kalendárneho roka, alebo odo dňa jej úhrady v príslušnom kalendárnom roku, do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Cena tejto známky je 60 eur.
 • 365-dňová je platná 365 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest. Cena tejto známky je 60 eur.
 • 30-dňová je platná 30 dní vrátane dňa určeného. Cena tejto známky je 17 eur.
 • 10-dňová je platná 10 dní vrátane dňa určeného. Cena tejto známky je 12 eur.

Pokuta za jazdu bez diaľničnej známky

Keďže systém diaľničných známok je elektronický, na dodržiavanie tejto povinnosti nedozerá len polícia, ale aj kamerový systém priamo na spoplatnených cestných úsekoch. Pokuta za jazdu bez diaľničnej známky sa pohybuje od 100 eur do 500 eur a v blokovom konaní od 50 eur do 200 eur.


Priestupok rieši príslušný okresný úrad a v blokovom konaní policajná hliadka. Ak jazdí bez diaľničnej známky cudzinec, priestupok rieši okresný úrad v kraji, v obvode ktorého jazdil bez diaľničnej známky. Peniaze z pokút putujú rovno do štátnej kasy.

Pokuta za jazdu bez diaľničnej známky sa môže riešiť aj v správnom konaní. Vtedy je pokuta za správny delikt od 150 eur do 500 eur. Na rozdiel od minulosti sa ukladá len jedna pokuta. Viac pokút môže vodič dostať len v prípade, ak bez známky jazdil na viacerých vozidlách.

„Konanie o uložení pokuty možno začať do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti. Pri určovaní výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky porušenia povinnosti,“ hovorí zákon o diaľničnej známke, pričom ju treba zaplatiť do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Pokuta za jazdu bez diaľničnej známky
Pokuta za jazdu bez diaľničnej známky bola kedysi vysoká a prísna. (Foto: Polícia Slovenskej republiky/Facebook)

Ako to funguje v praxi

Väčšinu práce pri kontrole diaľničných známok v súčasnosti vykonáva kamerový systém na diaľniciach a rýchlostných cestách. Ten dokáže rozpoznať evidenčné číslo vozidla a porovnať ho s databázou, v ktorej sa toto číslo priraďuje ku kúpenej diaľničnej známke. Systém tak ľahko identifikuje vozidlo, ktoré jazdí bez známky.

Okresný úrad potom posiela motoristovi sankciu. Pokuta za jazdu bez diaľničnej známky je v tomto prípade vždy 150 eur. Ak tento predpis poruší cudzinec s vozidlom, ktoré je evidované v inom členskom štáte Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, pokutu dostane v úradnom jazyku svojej krajiny.

Vozidlo ale môže v praxi jazdiť po diaľnici bez diaľničnej známky aj celý mesiac a dostane za to len jednu pokutu. Keby to vodič urobil aj v ďalšom mesiaci, automaticky dostane ďalšiu pokutu. Pokuta sa tiež posiela za každé vozidlo, na ktorom sa tento predpis poruší.

Navyše ju motorista môže dostať aj za posledné dva roky spätne. Ľudia ale majú možnosť zaplatiť menej, ak pokutu uhradia do 15 dní odo dňa jej uloženia. Vtedy stačí zaplatiť sto eur, štát tak za skoršie zaplatenie odpustí 50 eur.

Spoplatnené úseky na Slovensku:

 • D1 Bratislava, Vajnory – Liet. Lúčka (185 km)
 • D1 Dubná Skala – Turany (17 km)
 • D1 Ivachnová – Bidovce (186 km)
 • D2 Brodské (SK/CZ) – Bratislava, Lamač (55 km)
 • D2 Bratislava, Jarovce – Čunovo (9 km)
 • D3 Hričovské Podhradie – Žilina, Brodno (13 km)
 • D3 Čadca, Bukov – Skalité (21 km)
 • D4 Jarovce (SK/AT) – Bratislava, Jarovce (2 km)
 • D4 Bratislava, Jarovce – Bratislava, Petržalka (2,2 km)
 • D4 Bratislava, Jarovce – Bratislava, Juh (4,3 km)
 • D4 Bratislava, Juh – Ivanka, Západ (15,1 km)
 • D4 Bratislava, Rača – Bratislava, Vajnory (2 km)
 • R1 Trnava – Ban. Bystrica, Kremnička (158 km)
 • R1A Nitra, Západ – Nitra, Kynek (2 km)
 • R2 Lovčica, Trubín – Žiar nad Hronom (5 km)
 • R2 Zvolen, Západ – Zvolen, Centrum (3 km)
 • R2 Zvolen, Východ – Kriváň (18 km)
 • R4 Košice, Juh – Milhosť (14 km)
 • R6 Púchov, Juh – Dolné Kočkovce (1 km)
 • R7 Bratislava, Slovnaftská – Bratislava, Juh (6 km)
 • R7 Bratislava, Juh – Holice (25,2 km)