Národná banka Slovenska (NBS) udelila firme Shea Beat pokutu vo výške 15-tisíc eur. Firma mala podľa NBS ponúkať na svojej internetovej stránke dva rôzne dlhopisy bez toho, aby zverejnila vopred schválený prospekt.


NBS zároveň firme Shea Beat nariadila, aby zastavila verejnú ponuku dlhopisu s názvom Shea Beat Rentier Y10 a dlhopisu s názvom Shea Beat Investor Y4.

Podľa svojej internetovej stránky Shea Beat „združuje financie investorov a investuje ich do nájomných nehnuteľností a realitných projektov, ktoré následne vlastní, realizuje, spravuje a prenajíma.“ Investorov láka na garantovaný výnos. Toto slovné spojenie by pritom podať NBS predajcovia dlhopisov nemali používať. „Je neprípustné, aby sa používali slová alebo slovné spojenia, ktoré investíciu do podnikových dlhopisov alebo výnos z nej plynúci označujú ako garantovaný, bezpečný alebo bezrizikový a podobne,“ uviedla NBS v takzvanom dohľadovom benchmarku. V ňom na jar tohto roku konkretizovala, ako majú emitenti a obchodníci pri predaji dlhopisov postupovať.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: