Poplatok za skúšky na vodičský preukaz či na udelenie inštruktorského oprávnenia v autoškole sa bude od apríla tohto roka zvyšovať. Vládna koalícia ešte koncom vlaňajška v rámci konsolidačného balíčka schválila aj zvyšovanie množstva poplatkov, ktoré ľudia platia štátu. Zvyšovať sa ich bude viac ako 900.


Okrem iného sa zvyšovanie týka aj sekcie dopravy, ktorá obsahuje množstvo úradných úkonov. Patrí tam napríklad poplatok za skúšky na vodičský preukaz, Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v autoškole či udelenie vodičského oprávnenia na základe absolvovania osobitného výcviku.

Poplatok za skúšky na vodičský preukaz od apríla 2024

Typ skúškypoplatok do 31. marca 2024 (v €)poplatok od 1. apríla 2024 (v €)rozdiel
Vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia skupiny AM, A1, A2, A16.5025+51.5 %
Vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia skupiny B1, B, BE, T3350+51.5 %
Vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, D1, D1E49.5070+41.4 %
Vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia skupiny C, CE, D, DE66100+51.5 %
Vykonanie osobitnej skúšky na udelenie vodičského oprávnenia skupiny A2 a A16.5025+51.5 %
Vykonanie osobitnej skúšky na udelenie vodičského oprávnenia skupiny B na vedenie jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 4 250 kg B3350+51.5 %
Udelenie vodičského oprávnenia na základe absolvovania osobitného výcviku1014+40 %
Vykonanie skúšky pri preskúšaní odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia16.5025+51.5 %
Zdroj: ficovepoplatky.sk/Poplatok za skúšky na vodičský preukaz

Poplatok za skúšky na inštruktora autoškoly od apríla 2024

Typ skúškypoplatok do 31. marca 2024 (v €)poplatok od 1. apríla 2024 (v €)rozdiel
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 1. skupiny A2030+50 %
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 2. skupiny B4060+50 %
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 3. skupiny C6090+50 %
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 4. skupiny D6090+50 %
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 5. skupiny BE4060+50 %
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 6. skupiny CE80120+50 %
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 7. skupiny C1E80120+50 %
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 8. skupiny DE80120+50 %
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 9. skupiny D1E80120+50 %
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 10 skupiny AM2030+50 %
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 11. skupiny T2030+50 %
Zdroj: ficovepoplatky.sk/Poplatok za skúšky na vodičský preukaz
Poplatok za skúšky na vodičský preukaz
Poplatok za skúšky na vodičský preukaz od paríla stúpne (Foto Finsider: Peter Csernák/Poplatok za skúšky na vodičský preukaz)

Ďalšie poplatky pre autoškoly od apríla 2024

Typ podaniapoplatok do 31. marca 2024 (v €)poplatok od 1. apríla 2024 (v €)rozdiel
a) Podanie žiadosti o registráciu autoškoly na vykonávanie kurzov skupiny AM, A1, A2, A100140+40 %
a) Podanie žiadosti o registráciu autoškoly na vykonávanie kurzov skupiny B1, B, BE100140+40 %
a) Podanie žiadosti o registráciu autoškoly na vykonávanie kurzov skupiny C1, C1E, C, CE100140+40 %
a) Podanie žiadosti o registráciu autoškoly na vykonávanie kurzov skupiny D1, D1E, D, DE100140+40 %
a) Podanie žiadosti o registráciu autoškoly na vykonávanie kurzov skupiny T100140+40 %
c) Podanie žiadosti o vykonanie zmeny druhu vykonávaných kurzov v rámci registrácie autoškoly100140+40 %
d) Podanie žiadosti o vykonanie akejkoľvek inej zmeny ako podľa písmen b) a c)2030+50 %
a) Registrácia na vykonávanie kurzu základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku100140+40 %
b) Zmena v registrácii na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku3045+50 %
c) Vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o pravidelnom výcviku vodiča57+40 %
d) Vydanie kvalifikačnej karty vodiča5070+40 %
e) Vykonanie skúšky základnej kvalifikácie5070+40 %
Podanie žiadosti o a) schválenie spôsobilosti trenažéra používaného v autoškolách …..100140+40 %
Podanie žiadosti o b) zmenu v osvedčení o spôsobilosti trenažéra používaného v autoškolách …..5070+40 %
Podanie žiadosti o c) schválenie spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách alebo schválenie programového vybavenia autoškoly100140+40 %
Podanie žiadosti o d) zmenu v osvedčení o spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách alebo v osvedčení o schválení programového vybavenia autoškoly5070+40 %
Zdroj: ficovepoplatky.sk/Poplatok za skúšky na vodičský preukaz

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: