Od 1. mája tohto roka sa menia sumy stravného. Ministerstvo práce tak reagovalo na zvyšovanie cien potravín. Zmeny ale v zásade nezmenia sumy pre stravné v zahraničí. V tomto prípade sa totiž počíta podľa základnej sadzby stravného, ktorá môže byť pri každej krajine odlišná. Celý zoznam krajín a ceny definuje opatrenie rezortu financií.

Tak ako pri tuzemskej služobnej ceste platí, že sadzba sa mení podľa trvania služobky. Pri trvaní do 6 hodín je stravné na úrovni 25 percent zo základnej sadzby stravného, nad 6 až 12 hodín je stravné 50 percent zo základnej sadzby a nad 12 hodín je stravné v celkovej výške základnej sadzby stravného podľa krajiny zo zoznamu.

Stravné v zahraničí v roku 2023


Výška stravného sa týka takmer všetkých zamestnancov. Každý z nich má totiž nárok na preplatenie jedla počas služobnej cesty. V prípade návštevy viacerých krajín v jeden deň sa počíta stravné podľa tej krajiny, kde zamestnanec strávil najviac času. Keď je to nerozhodné z pohľadu hodín, zamestnanec si môže medzi sadzbami podľa navštívených krajín vybrať.

  • Do 6 hodín je stravné na úrovni 25 percent zo základnej sadzby stravného (stravné v zahraničí).
  • Nad 6 až 12 hodín je stravné 50 percent zo základnej sadzby (stravné v zahraničí).
  • Nad 12 hodín je stravné v celkovej výške základnej sadzby stravného (stravné v zahraničí).

Zamestnávateľ ešte môže ľuďom sumy stravného krátiť, ak na služobnej ceste dostali stravu zadarmo. Pri raňajkách je to 25 percent, pri obede 40 percent a pri večeri 35 percent. Stravné sa kráti o hodnotu, ktorá sa vypočíta zo stravného základnej sadzby pri ceste nad 12 hodín alebo z najvyššej sumy stravného na danej ceste.

  • Krátenie stravného o 25 % pri bezplatne poskytnutých raňajkách (stravné v zahraničí).
  • Krátenie stravného o 40 % pri bezplatne poskytnutom obede (stravné v zahraničí).
  • Krátenie stravného o 35 % pri bezplatne poskytnutej večeri (stravné v zahraničí).
Stravné v zahraničí
Stravné v zahraničí sa odvíja od cieľovej destinácie. (Ilustračné foto: Freepik)

Stravné v zahraničí a jeho krátenie (príklady)

Príklad č. 1:

  • Zamestnanec vycestoval na dva dni do Česka a dva dní bude v Belgicku. Keďže v krajinách bude každý deň viac ako 12 hodín, jeho celkové stravné za obe cesty bude vo výške približne 138 eur. Stravné na cestu do Česka je totiž v českých korunách, takže prevod na eurá je nestály.

Príklad č. 2:

  • Zamestnanec vycestoval na päť do Belgicka. Za každý deň mu tiež budú bezplatne poskytnuté raňajky. Keďže v krajine bude každý deň viac ako 12 hodín a raňajky bude mať zadarmo, jeho celkové stravné za cestu bude vo výške 168,75 eur. Bez raňajok by mal zamestnanec nárok na sumu 225 eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: