Stravné a zahraničná služobka v roku 2024? Rozhoduje destinácia

Stravné a zahraničná služobka v roku 2024? Rozhoduje destinácia

Od 1. mája 2023 sa zmenila sumy stravného. Ministerstvo práce tak reagovalo na zvyšovanie cien potravín. Zmeny ale v zásade nezmenili sumy pre stravné v zahraničí. V tomto prípade sa totiž počíta podľa základnej sadzby stravného, ktorá môže byť pri každej krajine...