Novým generálnym manažérom Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) je od 1. februára tohto roka Martin Novotný. Na tejto pozícii preberá výkonnú a odbornú agendu súčasného prezidenta asociácie Mareka Harbuľáka. Štatutárom asociácie sa zároveň po novom a v zmysle stanov organizácie stáva viceprezident AHRS Patrik Bočkay. Informovala o tom samotná asociácia.

M. Harbuľák požiadal o uvoľnenie z funkcie na dobu, kedy bude štátnym tajomníkom na novovznikajúcom ministerstve pre cestovný ruch a šport.

Medzi priority nového generálneho manažéra podľa AHRS patrí účasť na sociálnom dialógu v záujme prijímania legislatívnych opatrení, podpora aktivít zameraných na zvyšovanie kvality služieb v hoteloch a reštauráciách na Slovensku či rozvoj inovácií a udržateľných riešení v gastre a hotelierstve, vrátane iniciatív na zníženie environmentálnych dopadov. K hlavným oblastiam záujmu patrí aj oblasť vzdelávania a odbornej prípravy žiakov stredných škôl.