Za zdaňovacie obdobie roka 2020 si až 94 percent kontrolovaných daňovníkov nesprávne uplatnilo zníženú sadzbu dane z príjmov vo výške 15 percent. Taký je výsledok kontrolnej akcie, v rámci ktorej finančná správa preverila 390 právnických (PO) a fyzických osôb (FO). Informovala o tom hovorkyňa Finančnej správy SR Martina Rybanská.


V rámci kontrolnej akcie finančná správa identifikovala pochybenia v prípade až 365 daňovníkov. Daňovníci boli následne vyzvaní k náprave, vďaka čomu sa podarilo dodatočne získať 1,1 milióna eur. Finančná správa si situáciu preverovala z dôvodu podozrenia na nesprávne uplatňovanie zníženej sadzby dane z príjmov.

Využiť ju mohli tí daňovníci, v prípade ktorých výška zdaniteľných príjmov dosiahla sumu maximálne 100-tisíc eur. V opačnom prípade si museli uplatniť sadzbu vo výške 19 percent alebo 25 percent v závislosti od výšky základu dane.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: