Minister financií Igor Matovič ohlásil v rámci daňovo-odvodovej reformy znižovanie daní pre firmy. Daň z príjmov právnických osôb by mala klesnúť z 21 na 19 percent. Kým väčšie spoločnosti vďaka tomu ušetria, malé firmy si priplatia. Dnes totiž platia daň vo výške 15 percent.

Ešte predchádzajúca vláda zaviedla od roku 2020 pre malé firmy sadzbu dane vo výške 15 percent. Prvýkrát ju firmy využili v tomto roku, keď podávali daňové priznanie za rok 2020. Táto znížená sadzba dane platí aj v tomto roku. Kým vlani mohli nižšiu sadzbu dane využiť všetky firmy, ktorých obrat nepresiahol 100-tisíc eur, v tomto roku ju určená pre firmy s obratom do 49 790 eur. Ide o sumu, pri ktorej vzniká firmám povinnosť platiť daň z pridanej hodnoty. Nižšiu sadzbu dane môžu využiť aj živnostníci, ktorých obrat nepresahuje stanovenú sumu.

Malé firmy zaplatia aj vyššie dividendy

Ak všetky firmy budú musieť platiť daň vo výške 19 percent, bude to pre malé firmy znamenať nárast daňového zaťaženia. Napríklad, ak firma vykáže zisk 20-tisíc eur, zaplatí v prípade 15-percentnej dane štátu 3 000 eur. Ak by daň vzrástla na 19 percent, bude musieť štátu odviesť 3 800 eur.

Malým podnikateľom priťaží aj zvýšenie dane z dividend zo 7 na 9 percent. Dividendy platia vtedy, ak si chcú zisk z firmy vybrať a použiť ho na súkromnú spotrebu. Kým pre veľké firmy bude znamenať kombinácia poklesu dane z príjmov a nárastu dane z dividend úsporu na daniach, malé firmy naopak zaplatia viac.

Ak by napríklad veľká firma mala zisk 100-tisíc eur, pri 21-percentnej dani z neho štátu odvedie 21-tisíc eur. Ak daň klesne na 19 percent, bude platiť 19-tisíc eur. V prípade že si majiteľ bude chcieť vyplatiť vo forme dividendy polovicu zdaneného zisku (39 500 eur), zaplatí dnes daň 2 765 eur. Celkovo tak na dani z príjmov a dani z dividend pošle štátu 23 765 eur. Ak by si po reforme chcel vyplatiť v dividendách rovnakú sumu ako dnes, zaplatil by daň 3 555 eur. Celkovo by tak štátu poslal 22 555 eur. V porovnaní s dnešnou situáciou by tak ušetril 1 210 eur.

Vyplatiť celý zisk sa menším podnikateľom neoplatí

Naproti tomu menšia firma, ktorá má dnes nárok na 15-percentnú daň, zaplatí v prípade zisku 10-tisíc eur na dani z príjmu 1 500 eur. V prípade, že si následne jej majiteľ polovicu zdaneného zisku (4 250 eur) vyplatí ako dividendu, zaplatí daň z dividend vo výške 297,50 eura. Spolu tak štátu odvedie 1 797,50 eura. Po zmene by mal platiť daň z príjmu 1 900 eur a ak by si vyplatil dividendu v rovnakej výške ako dnes, zaplatil by ďalších 382,50 eura. Celkovo by tak štátu odviedol 2 282,50 eura, čo je o 485 eur viac ako dnes.

Ešte horšie na tom budú drobní podnikatelia v prípade, že si nechajú vyplatiť celý čistý zisk. V prípade, že má firma zisk 10-tisíc eur a jej majiteľ si ho nechá po zdanení celý vyplatiť, zaplatí dnes celkovo na dani z príjmu a dividend 2 095 eur. V prípade, že prejde reforma daní, bude platiť 2 629 eur.

Veľké firmy zaplatia v porovnaní s dneškom na daniach z príjmu a dividend menej aj vtedy, ak by si nechali vyplatiť celý zisk. Napríklad v prípade zisku vo výške 100-tisíc eur, ktorý by si po zdanení majiteľ nechal celý vyplatiť ako dividendu, zaplatí dnes na daniach z príjmu a dividend spolu 26 530 eur. Po reforme by to malo byť 26 290 eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: