Keď niekto nezaplatí daň z príjmu, hrozí mu daňová exekúcia

Keď niekto nezaplatí daň z príjmu, hrozí mu daňová exekúcia

Keď niekto zaplatí daň z príjmu v lehote splatnosti, musí počítať s daňovou exekúciou vrátane jej výkonu priamo v teréne, kedy dochádza k odobratiu finančnej hotovosti. Upozornila na to Finančná správa SR. Daniari na vymáhanie daňových nedoplatkov aktívne využíva aj...