Národná banka Slovenska súhlasila s vrátením povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu spoločnosťou Diners Club CS.


Firma podľa rozhodnutia musí do okamihu vrátenia povolenia predložiť NBS správu útvaru vnútornej kontroly schválenú dozornou radou, ktorá hodnoverne preukáže a potvrdí splnenie všetkých záväzkov súvisiacich s poskytovaním spotrebiteľských úverov voči spotrebiteľom, ktoré vznikli na základe povolenia.

Diners Club má na vrátenie licencie ako aj na predloženie požadovanej správy jeden rok.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: