Podnikatelia majú posledné dni na podanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel. Posledným dňom, kedy možno podať daňové priznanie, je utorok 31. január. V rovnaký deň je potrebné aj zaplatiť daň.


Karin Fuentesová, majiteľky firmy Digitoo, ktorá sa venuje digitalizácii účtovníctva vysvetľuje, že daňové priznanie musí podať každá fyzická a právnická osoba, ktorá v minulom kalendárnom roku využívala vozidlo na podnikateľskú či inú samostatne zárobkovú činnosť. Urobiť tak treba aj v prípade, ak vozidlo bolo na tento účel využívané len časť roka.

„V tomto smere nesmú podnikatelia zabudnúť na dôležitý fakt – v priznaní treba uviesť všetky vozidlá, ktoré boli na podnikanie využívané. To znamená, že nezáleží, či má podnikateľ dané auto zaradené v obchodnom majetku, podstatné je, že ho používal na podnikanie účely,“ vraví K. Fuentesová.

Legislatíva podľa nej definuje, že cestnú daň musí podnikateľ, resp. zamestnávateľ odviesť aj v prípade, ak zamestnanec využil svoje súkromné auto na služobné účely a vyúčtoval si cestovné náhrady, a takisto aj vtedy, ak fyzická či právnická osoba využíva na svoju činnosť vozidlo, ktorého oficiálnym vlastníkom je osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikania alebo dokonca osoba, ktorá zomrela.

„Daňová povinnosť vzniká podnikateľom od prvého dňa v kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo auto použité na podnikateľské účely, a teda sa buď začalo reálne využívať, účtovať, evidovať v daňovej evidencii alebo si naň podnikateľ začal uplatňovať výdavky spojené s jeho užívaním. K zániku daňovej povinnosti dochádza vtedy, ak bolo vozidlo vyradené z obchodného majetku firmy, podnikateľ ukončil svoju činnosť, vozidlo bolo odcudzené či predané, alebo ak podnikateľský subjekt ukončil využívanie vozidla, ktorého majiteľom je iná osoba. Obe skutočnosti – vznik aj zánik daňovej povinnosti – sa uvádza v daňovom priznaní a podnikateľ platí len pomernú časť dane,“ vraví K. Fuentesová zo spoločnosti Digitoo.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: